Partners

Vind hier een lijst van onze partners en samenwerkingen.

Ten behoeve van werving van kandidaten werkt Buitengewoon o.a. samen met:

Overheid en overheidsgerelateerde organisaties, zoals:

 • Regionale werkgeversservicepunten (o.a. bijstandskandidaten, diverse doelgroepen)
 • Landelijk UWV (doelgroepregister, diverse doelgroepen)
 • Schakelpunt Landelijk Werkgevers (diverse arbeidsmarktregio’s, diverse doelgroepen)
 • Sociale werkvoorzieningen zoals Pantar Amsterdam, UW Utrecht, Amfors Amersfoort, etc.
 • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA, statushouders)
 • GGZ instellingen (diverse doelgroepen)

Sociaal ondernemers, o.a.:

 • I-Did (diverse doelgroepen)
 • Match & Work (diverse doelgroepen)
 • The Colour Kitchen (Horeca en catering)
 • Nelis Company (glazenwassers)
 • Greenfox social return (bouw en techniek)
 • Reveal Talent (Beveiliging en zorg)
 • Onbeperkt aan de Slag (matching diverse doelgroepen)
 • IT Vitea (autistisch spectrum)

Stichtingen en andere organisaties

 • Sociale wijkteams Incluzio /BTO/WMO Radar (diverse doelgroepen)
 • Leger des Heils – 50I50 Workcenters (diverse doelgroepen)
 • Wij 3.0 (diverse doelgroepen)
 • Praktijk- en speciaal voortgezet onderwijs instellingen (VSO Pro doelgroep)
 • Social Impact Bonds (o.a. voormalig militairen)
 • Re-Start (jongeren)
 • Kentalis (visueel- en auditief beperkte doelgroepen)
 • Pameijer Rotterdam (diverse doelgroepen(
 • Start Foundation (Open Hiring)
 • UAF (Statushouders)
 • Vluchtelingenwerk (Statushouders)
 • Wrokko (hoog opgeleid bi-cultureel talent)

Jobcoachorganisaties

 • USG Restart (diverse doelgroepen)
 • De Werkmeester (diverse doelgroepen)

Daarnaast heeft Buitengewoon veelvuldig contact met netwerk- en kennisorganisaties die zich bezighouden met inclusiviteit en ook actief zijn in de (politieke) lobby zoals De Normaalste Zaak, AWVN, Cedris en Samen Sterk Zonder Stigma.