Een standaard offerte tekst met betrekking tot SROI

Buitengewoon beschikt over een breed scala aan (standaard) teksten, fotografie, presentatieformats, infographics en andere bruikbare middelen om jouw offerte te voorzien van de juiste inhoud en inclusieve ‘look and feel’. Je leest er hier meer over.

In de voorbije jaren hebben we al onze divisies bijgestaan in grote en minder omvangrijke aanbestedingen en tenders waarbij de onderscheidende aanpak op het gebied van SROI ertoe heeft geleid dat er – bijna uitsluitend – beter werd gescoord op dit onderdeel dan eerder het geval was. Buitengewoon kan je bijstaan, mits we tijdig betrokken worden in het tenderproces. Dit om ons goed te kunnen verdiepen in de feitelijke uitvraag en hoe social return hierin het beste toegepast kan worden

Stuur ons in dit geval:

 • De feitelijke uitvraag en tenderdocumenten
 • Nota van inlichtingen (indien al voorhanden)
 • Paragraaf SROI eis/wens indien het totaal pakket aan documenten minder relevant is
 • Eventuele mutatieformulieren overname personeel huidige aanbieder
 • Al dan niet al vastgestelde insteek/visie t.b.v. op te stellen offerte
 • Planning

Er zijn verschillende manieren om Buitengewoon (en/of haar kennis) in te zetten:

 • Buitengewoon als uitvoerende partij voor de SROI opgave binnen de opdracht, al dan niet in onder aanneming, in combinatie of in enkele gevallen als hoofdaannemer van de opdracht. In dit geval neemt een collega van Buitengewoon altijd deel in het tenderteam en hij/zij dient akkoord te gaan met de in te dienen stukken.
 • Invulling SROI door de divisie zelf met hulp en expertise van Buitengewoon, ook zichtbaar en concreet omschreven in de offerte.
 • Invulling SROI door de divisie zelf waarbij Buitengewoon helpt om de juiste inhoud en aanpak te realiseren. In dit geval wordt Buitengewoon niet specifiek benoemt of betrokken bij de uitvoering, maar draagt zij inhoudelijk bij om tot de juiste teksten/offertes te komen.

De manier waarop je SROI kunt realiseren verschilt per aanbesteding, hierin kunnen wij je gericht adviseren om tot het beste plan te komen. Voorbeelden:

 • Het bieden van stage-mogelijkheden, werkervaringsplekken en betaalde banen voor mensen vanuit de doelgroepen.
 • Het bieden en realiseren van opleidingsmogelijkheden voor mensen vanuit de doelgroepen.
 • Het faciliteren van bedrijfsbezoeken en voorlichting.
 • Het verzorgen van of deelnemen in kennissessies, banenmarkten, etc.
 • Via inkoop van producten of diensten bij sociale ondernemingen .
 • Inzet van projectmanagement via Buitengewoon om baankansen binnen de divisies te realiseren Uiteraard zijn er ook standaard teksten beschikbaar maar, SROI is een breed thema en op zeer veel manieren toe te passen. Wanneer er ook gevraagd wordt om daadwerkelijke uitvoering of een plan aanpak t.b.v. een opdracht, adviseren we je om contact met ons op te nemen om tot de beste invulling te komen.

Meer weten? Neem contact met ons op.