Standaard offerteteksten

Buitengewoon beschikt over een breed scala aan teksten, foto’s, presentatieformats, infographics en andere bruikbare middelen om jouw offerte te voorzien van de juiste inhoud en inclusieve ‘look and feel’. Je leest er hier meer over.

In de afgelopen jaren hebben we al onze divisies bijgestaan in grote en minder omvangrijke aanbestedingen en tenders waarbij de onderscheidende aanpak op het gebied van SROI ertoe heeft geleid dat veel beter werd gescoord op dit onderdeel dan eerder het geval was. Buitengewoon kan je bijstaan. Maar dan moeten we wel tijdig betrokken worden in het tenderproces om ons goed te kunnen verdiepen in de feitelijke uitvraag en hoe social return hierin het beste toegepast kan worden. Stuur ons in dit geval:

 • De feitelijke uitvraag en tenderdocumenten
 • Nota van inlichtingen (als die voorhanden is)
 • Paragraaf SROI eis/wens indien het totaalpakket aan documenten minder relevant is
 • Eventuele mutatieformulieren overname personeel huidige aanbieder
 • Al dan niet al vastgestelde insteek en visie voor de op te stellen offerte
 • Planning

Er zijn verschillende manieren om Buitengewoon in te zetten:

 • Buitengewoon BV als uitvoerende partij voor de SROI-opgave binnen de opdracht. Dit al dan niet in onderaanneming, in combinatie of in enkele gevallen als hoofdaannemer van de opdracht. In dit geval neemt een collega van Buitengewoon altijd deel in het tenderteam en moet akkoord gaan met de in te dienen stukken.
 • Invulling SROI door de divisie zelf met hulp en expertise van het expertisecenrum Buitengewoon zichtbaar en concreet omschreven in de offerte.
 • Invulling SROI door de divisie zelf waarbij het expertisecentrum Buitengewoon helpt om de juiste inhoud en aanpak te realiseren. In dit geval wordt Buitengewoon niet specifiek benoemd of betrokken bij de uitvoering, maar draagt zij inhoudelijk bij om tot de juiste teksten en offertes te komen.

De manier waarop je SROI kunt realiseren verschilt per aanbesteding. Buitengewoon kan je gericht adviseren om tot het beste plan te komen. Voorbeelden:

 • Het bieden van stage-mogelijkheden, werkervaringsplekken en betaalde banen voor mensen vanuit de doelgroepen.
 • Het bieden en realiseren van opleidingsmogelijkheden voor mensen vanuit de doelgroepen.
 • Het faciliteren van bedrijfsbezoeken en voorlichting.
 • Het verzorgen van of deelnemen in kennissessies en banenmarkten bijvoorbeeld.
 • Via inkoop van producten of diensten bij erkende sociale ondernemingen.
 • Inzet van projectmanagement via Buitengewoon om baankansen binnen de divisies te realiseren.

Uiteraard zijn er standaard teksten beschikbaar maar SROI is een breed thema en op zeer veel manieren toe te passen. Wanneer ook gevraagd wordt om daadwerkelijke uitvoering of een planaanpak voor een opdracht, adviseren we je om contact met ons op te nemen om tot de beste invulling te komen. Meer weten? Neem contact met ons op.