Stroomschema Tenders

Buitengewoon is niet alleen expert op het gebied van inclusiviteit, social return en sociaal ondernemerschap. Ook versterkt Buitengewoon de maatschappelijke relevantie voor opdrachtgevers en binnen opdrachten. Als er weinig tot geen mogelijkheid is om je op het product of dienst te onderscheiden, kan het meerwaarde hebben om je bredere bijdrage te laten zien en dus het “merk” Buitengewoon aan de opdracht te verbinden.

Verder dragen wij graag bij door ‘out of the box’ mee te denken over concepten waarbij impact gekoppeld wordt aan de professionele diensten van onze divisies. Hiermee kun je dus een verrassende invalshoek kiezen voor een offerte en daarmee je onderscheidend vermogen vergroten. In plaats van: “Wij leveren professionele schoonmaakdienstverlening voor opdrachtgever X”, zou je kunnen denken aan: “Wij maken van opdrachtgever X de meest inclusieve/impactvolle schoonmaaklocatie van Nederland”.

Wanneer sluit Buitengewoon aan bij een tender?

Buitengewoon sluit graag aan bij een aanbesteding of tender als:

  • SROI een belangrijk onderdeel uitmaakt van de gunningscriteria en er dus een gedegen, onderscheidend en inhoudelijk kloppend voorstel moet worden geschreven.
  • SROI voor de divisie een onderdeel is waarop men zich wil onderscheiden.
  • Er behoefte is aan concrete kennis en expertise voor het schrijven van een plan van aanpak.
  • Buitengewoon als hoofd-, combinant-, of onderaannemer wordt ingeschreven.

Buitengewoon kan je bijstaan als we tijdig betrokken worden in het tenderproces. Dit om ons goed te kunnen verdiepen in de feitelijke uitvraag en hoe social return hier het beste in toegepast kan worden. Stuur ons in dit geval:

  • De feitelijke uitvraag/tenderdocumenten
  • Nota van inlichtingen als die er is
  • Paragraaf SROI eis/wens indien het totaalpakket aan documenten minder relevant is
  • Eventuele mutatieformulieren overname personeel huidige aanbieder
  • Al dan niet al vastgestelde insteek/visie t.b.v. op te stellen offerte
  • Planning