Succesverhalen

Buitengewoon verdiept zich in wat mensen en organisaties verbindt en dan natuurlijk vooral op het domein inclusie en inclusief werkgeverschap. Wij geven onze Buitengewone talenten een gezicht. Dat zij zich ontwikkelen maakt niet alleen hen maar ook onze teams en opdrachtgevers trots. Voor succesverhalen over onze mensen is onze Buitengewone leaflet te gebruiken of onze website waar verhalen van onze mensen op staan:

Succesverhaal van Buitengewoon:

Buitengewoon heeft in 2019 de ECHA – European Cleaning & Hygiene Awards op het onderdeel “commitment to diversity on the workforce” gewonnen voor haar onderscheidende manier waarop “Facilicom Extraordinary” kansen creëert

Ook is Buitengewoon in 2020 genomineerd voor de MVO Trofee van het sociaaleconomisch netwerk. Hier bereikten we van de dertig inzendingen de derde plaats. Ook draagt Buitengewoon bij aan het succes van Facilicom Group en haar divisies. Je merkt steeds vaker dat Facilicom Group geroemd wordt voor haar onderscheidende aanpak en doortastendheid op het gebied van inclusief werkgeverschap.

Succes met organisatie Buitengewoon

Een onderscheidende aanpak op social return en inclusiviteit heeft ook een grote commerciële meerwaarde, Dit blijkt onder andere uit het feit dat Trigion heel succesvol is in combinatie met Buitengewoon. Ten behoeve van de aanbesteding voor het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) maar ook voor de RBO (Rijks Beveiligings Organisatie), DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) en ABN AMRO is Buitengewoon gepositioneerd als uitvoeringsorgaan voor de aanzienlijke SROI-opgave die voortvloeide uit deze contracten. We hebben in de aanbestedingsfase meegedacht over het vormen van een ambitie en het plan van aanpak. Ook de daadwerkelijke uitvoering waarbij we Facilicom-breed baankansen creëren voor verschillende doelgroepen, werd door de aanbestedende diensten als groot onderscheidend vermogen gewaardeerd.

Referentie van een enthousiaste opdrachtgever

Met Buitengewoon lukt het ons meters te maken - Peter ten Dolle, manager Facilitair Bedrijf bij de Volksbank

‘Mensen met een participatie-achtergrond de kans bieden is iets waar we binnen de Volksbank serieus mee bezig zijn. Door de samenwerking met Buitengewoon lukt het om meters te maken. Sinds de zomer zijn er drie mensen via dit traject in onze bedrijfsrestaurants aan het werk. Ik krijg positieve reacties van collega’s waaruit blijkt dat de cateringmedewerkers goed binnen het team passen. Wat ik echt als een meerwaarde zie is dat Buitengewoon eerst een proefplaatsing biedt. Zowel voor de persoon zelf als voor ons als opdrachtgever is dat prettig. Ons doel is om door te groeien naar in totaal tien, en dat moet zeker lukken.’

Referentie van een Tendermanager

'De impact is groot geweest. DMU’s zijn vooral positief over: Beleggen bij expert, concrete projecten gekoppeld aan concrete SROI realisatie, baangaranties, jobcoaches. Het is in mijn optiek dan ook een essentieel om deze werkwijze te continueren voor de komende jaren zodat we het verschil in de tenders ook op dit onderdeel kunnen blijven maken.'