Vraag uit de organisatie

Vraag

Wij willen graag werk bieden aan vluchtelingen vanuit Oekraïne. Welke regelingen en instrumenten zijn voor hen van toepassing?”

Antwoord: Sinds februari 2022 is er voor Oekraïense vluchtelingen (tijdelijke) wetgeving opgesteld, die recht geeft op financiële hulp. Hier lees je daar meer over. Verder is bepaald dat vluchtelingen naast financiële hulp en huisvesting ook recht hebben op zorg, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt. Oekraïense vluchtelingen mogen hierdoor sinds 1 april 2022 in Nederland werken, zonder dat er een tewerkstellingsvergunning nodig is. In plaats daarvan geldt een meldplicht voor werkgevers die Oekraïense vluchtelingen werk willen aanbieden. Gemeenten (dus niet het Rijk) zijn verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van deze tijdelijke wetgeving. Hier krijgen zij ook budget voor. Omdat gemeenten hierop dus eigen beleid mogen voeren, zal het per gemeente verschillend zijn welke regelingen en instrumenten beschikbaar zijn voor Oekraïense vluchtelingen. Indien je Oekraïense vluchtelingen in dienst wilt laten treden, adviseren wij je om voorafgaand aan de indiensttreding bij het Werkgeverservicepunt van de gemeente waar de betreffende persoon woont na te vragen welke regelingen en instrumenten zij bieden. Hier kan Buitengewoon, indien gewenst, bij ondersteunen. Belangrijk: wanneer Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan werken, zijn zij ook verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Als ze aan de geldende voorwaarden voldoen, kunnen ze daarnaast zorgtoeslag aanvragen. Om een zorgverzekering af te sluiten is een arbeidsovereenkomst nodig, een BSN en een adres in Nederland.

Vraag

Ik wil heel graag ruimte maken voor inclusiviteit binnen mijn team, maar onze banen zijn gebonden aan minimale vereisten, bijvoorbeeld op het gebied van certificeringen of opleidingsniveau. Hoe vind ik opgeleide kandidaten met een arbeidsbeperking?

Antwoord: Ook binnen organisaties waar hoger opgeleide mensen werken, zoals bijvoorbeeld bij kennisintensieve organisaties, kan ruimte gemaakt worden voor inclusiviteit. Om maar wat voorbeelden te noemen zijn al vele banken, adviesbureaus, verzekerings- en advocatenkantoren je voorgegaan. Er zijn verschillende manieren om mensen met een arbeidsbeperking in die sectoren in te zetten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan jobcarving. Met jobcarving knip je als werkgever functies op in twee categorieën: gespecialiseerd werk en ondersteunend of ongeschoold werk. Het ondersteunende of ongeschoolde werk kan dan gedaan worden door een nieuwe medewerker. Op deze manier kun je makkelijker banen creëren voor doelgroepen als mensen met een arbeidsbeperking, talenten uit het buitenland of ongediplomeerde jongeren. Er zitten veel voordelen aan jobcarving. Zo ontstaat meer ruimte voor je vakmensen, omdat zij zich volledig kunnen richten op hun hoofdwerkzaamheden. Daarnaast bespaar je op personeelskosten, motiveer je werknemers, ben je maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen, kun je ondersteuning vanuit de overheid krijgen en je kunt hiermee voldoen aan contractafspraken of voldoen aan de participatiewet. Maar er zijn natuurlijk ook veel hoger opgeleide mensen met een (tijdelijke) arbeidsbeperking die staan te springen om (weer) aan het werk te gaan. Denk aan mensen met een fysieke handicap of mensen met een licht autistische beperking die veelal zeer gespecialiseerd werk uitvoeren (bijv. in de IT of in complexe technische disciplines) Recruitment Voorop staat natuurlijk dat de interne recruitment afdelingen een breed netwerk hebben. Ook met instroomkanalen die kunnen voorzien in hoogopgeleide kandidaten met een arbeidsbeperking. Het loont dan ook om contact op te nemen wanneer deze vraag speelt. Buitengewoon Via Buitengewoon kun je in contact komen met potentiële collega’s. Door ons netwerk kunnen wij mensen bereiken via bijvoorbeeld het Werkgevers Servicepunt, universiteiten, sociale ondernemers of rechtstreeks via portalen als Hallo Werk! en de kandidatenverkenner. Dit zijn platforms waar kandidaten anoniem hun CV kunnen uploaden en in contact kunnen komen met werkgevers. Daarbij staan kenmerken vermeld als de maximale reisafstand, opleidingsniveau, het aantal uren dat een persoon wil werken en in welke mate ze beschikbaar zijn voor werk. Partners Er zijn veel bedrijven die graag met ons samenwerken. Denk aan gecertificeerde uitzendbureaus, re-integratiebureaus en detacheringsbedrijven. Ook meerdere sociale ondernemingen die zich graag inzetten voor mensen voor wie dat niet altijd vanzelfsprekend is vinden ons een goede partij. Denk bijvoorbeeld aan Wrokko die zich inzet voor bi-cultureel talent. Wij brengen je graag in contact, of helpen mee met zoeken! Hogescholen en Universiteiten Een deel van de jongeren met een arbeidsbeperking vindt na het behalen van hun diploma geen baan. Dit geldt trouwens überhaupt voor een groot deel van de jongeren met een diploma. Deze mensen komen niet in een uitkeringssituatie terecht en verdwijnen uit het zicht van instanties en bemiddelaars. Door contact op te nemen met opleidingen in de regio is het mogelijk om jongeren met een arbeidsbeperking - vaak nog voor ze een diploma behalen - op te pakken en bijvoorbeeld via stages kennis te laten maken met onze organisatie.

Vraag

Hoe schrijf ik een inclusieve vacaturetekst zonder afbreuk te doen aan de professionaliteit van onze dienstverlening?

Antwoord: Terechte vraag. Veel werkgevers die openstaan voor medewerkers met een arbeidsbeperking vinden het lastig om vacatureteksten te schrijven die deze groep uitnodigt te solliciteren, maar ook ruimte blijft bieden voor de reguliere kandidaten. Inclusiviteit hoeft wat ons betreft dan ook niet iets uit te sluiten. Vooropgesteld, Buitengewoon helpt graag mee om een geschikte vacature op te stellen. Onze collega’s zijn inmiddels expert op dit gebied en kunnen meedenken om enerzijds de vacature geschikt te maken en anderzijds dit ook onder woorden te brengen. Om alvast een tip van de sluier te geven: hoe concreter, hoe beter. Vaak helpt het om alvast uit te leggen wat voor een werkzaamheden iemand gaat doen. De persoon moet zichzelf het werk ‘zien’. Enkele tips:

  • Stel motivatie boven ervaring; een flink deel van de mensen, heeft weinig werkervaring of een ‘gat’ in het CV. Door de nadruk op motivatie te leggen, wordt een vacature automatisch inclusiever.
  • Verstrek alvast informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het gebouw. Ons hoofdkantoor ligt bijvoorbeeld bij een metrohalte, heeft parkeermogelijkheden, heeft een fietsenstalling, heeft vier liften en heeft (bijna) geen drempels.
  • Beschrijf eventuele faciliteiten: aanpassingen aan de werkplek, begeleiding door collega’s, etc.
  • Nodig ook kandidaten die niet volledig aan het profiel voldoen, uit om te solliciteren.
  • Nodig mensen met een beperking van harte uit om te solliciteren!