Wat is Sociale inkoop?

Met maatschappelijk (of sociaal) inkopen creëert een organisatie maatschappelijke waarde via haar inkoopgedrag. Hierbij speelt de wijze waarop een beoogde leverancier een product of dienst ontwikkelt een bepalende rol. Het is dus van belang om te weten wat er in de keten van toeleveranciers precies gebeurt.

Facilicom Group en haar divisies kopen jaarlijks voor vele tientallen miljoenen euro’s aan producten en diensten in. We kunnen onze inkoopkracht (zowel op groeps-, divisie-, als objectniveau) ook heel mooi benutten om meer sociale impact te realiseren Dit draagt bij in de ambitie van de organisatie om meer sociale impact te maken, maar heeft ook direct een positief effect op de PSO scores van onze bedrijven. Hiermee worden zij direct ook een aantrekkelijkere partner voor het toenemend aantal bedrijven en organisaties die hier grote waarde aan hechten. Het mes snijdt hiermee dus aan meerdere kanten.

Hoe kun je invulling geven aan sociale inkoop?

1. Door in de (inkoop) keten partijen aan je te verbinden c.q. te prefereren die bovengemiddeld veel sociale impact realiseren, bijvoorbeeld door in te kopen bij:

Bedrijven en organisaties die gecertificeerd zijn op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). De behaalde PSO ‘trede’ geeft aan op welke wijze zij bijdragen aan het creëren van sociale impact (van aspirant status, tot en met trede 3 alsook het certificaat PSO 30+) Door in te kopen bij bedrijven die PSO gecertificeerd zijn, wend je je inkoopkracht aan en draag je indirect bij aan meer sociale impact en verhoogt dit ook de PSO score van de eigen divisie. Kijk voor meer info op: https://www.pso-nederland.nl/ Mocht je huidige of preferente aanbieder niet gecertificeerd zijn op de PSO ladder en zijn/haar product of dienst zo uniek of onderscheidend zijn dat een alternatief moeilijk voorhanden is? Geen nood, ook dan zijn er mogelijkheden om ook in dit geval sociale impact te realiseren. Dit kan door je partner uit te leggen dat dit voor Facilicom erg belangrijk is en dat, mocht hij onze relatie zo belangrijk vinden dat hij ook graag in de toekomst zaken met ons wilt doen, we van hen verwachten dat hij stappen zal nemen om zich – stapsgewijs – te laten certificeren en dus in zijn keten ook meer impact te maken. Voorbeeld, wanneer wij zaken doen met een grafisch bureau voor ontwikkeling drukwerk, kunnen we van hen vragen om zelf ook mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden en zich vervolgens te laten certificeren. Ook kunnen zij hun toeleveranciers weer stimuleren om stappen te nemen op het gebied van sociale impact.


2. Door rechtstreeks in te kopen bij sociale ondernemingen

die als hoofddoel ‘de maatschappelijke integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kansarmen hebben” Ofwel, deze partijen hebben als hoofddoel het creëren van maatschappelijke impact, het middel wat ze daarbij inzetten is het produceren of leveren van diensten. Denk bijvoorbeeld aan koekjes van sociale onderneming Koeckebackers. Zij bieden re-integratietrajecten aan voor mensen vanuit verschillende doelgroepen en zetten het produceren van koekjes hierbij in als leer-werktraject. Door deze koekjes in te kopen, draag je direct bij aan het bieden van leer-werktrajecten voor kwetsbare groepen.

Sociale inkoop via Buitengewoon

Sociale inkoop draagt bij aan het realiseren van meer impact, zowel binnen Facilicom Group als ook in de ambities/verwachtingen van onze klanten. Wanneer je inkoopt bij een bedrijf dat PSO 30+ gecertificeerd is, mag je de totale inkoopwaarde meetellen voor realisatie SROI, vanzelfsprekend moet de inkoop dan wel gekoppeld zijn aan de opdracht die je uitvoert.

Onder voorwaarden (die per case of opdracht kunnen verschillen) telt inkoop-/factuurwaarde die bij Buitengewoon ‘besteed’ wordt ook mee, zeker als het bijdraagt aan het realiseren van extra baankansen voor doelgroep medewerkers. In de loop van 2021 verwacht Buitengewoon ook het PSO 30+ certificaat te behalen en daarmee is ook direct de ‘bewijslast’ geregeld en mag deze inkoopwaarde over het algemeen gesproken dus meegeteld worden.

Meer info over sociaal ondernemen: Klik hier Meer voorbeelden tref je o.a. op: Buy social Of op lokale platforms zoals: Sociale zaken Denhaag.nl Voorgoed agency