Wat is Sociale inkoop?

Met maatschappelijk of sociaal inkopen creëert een organisatie maatschappelijke waarde via haar inkoopgedrag. Hierbij speelt de wijze waarop een beoogde leverancier een product of dienst ontwikkelt een bepalende rol. Het is dus van belang om te weten wat er in de keten van toeleveranciers precies gebeurt.

Facilicom Group en haar divisies kopen jaarlijks voor vele tientallen miljoenen euro’s aan producten en diensten in. We kunnen onze inkoopkracht, zowel op groeps-, divisie-, als objectniveau, ook heel mooi benutten om meer sociale impact te realiseren. Dit draagt bij in de ambitie van de organisatie om meer sociale impact te maken maar heeft ook direct een positief effect op de PSO-scores van onze bedrijven. Hiermee worden zij een nog meer aantrekkelijke partner voor het toenemend aantal bedrijven en organisaties die hier grote waarde aan hechten. Het mes snijdt hiermee dus aan meerdere kanten.

Hoe kun je invulling geven aan sociale inkoop?

1. Door in de inkoop keten partijen aan je te verbinden of te prefereren die bovengemiddeld veel sociale impact realiseren. Bijvoorbeeld door in te kopen bij:

Bedrijven en organisaties die gecertificeerd zijn op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). De behaalde PSO-trede geeft aan op welke wijze zij bijdragen aan het creëren van sociale impact. Door in te kopen bij bedrijven die PSO gecertificeerd zijn wend je je inkoopkracht aan en draag je indirect bij aan meer sociale impact. Én het verhoogt de PSO-score van de eigen divisie. Kijk voor meer info op: https://www.pso-nederland.nl/ Als je huidige aanbieder of die aanbieder die je prefereert niet gecertificeerd zijn op de PSO-ladder en zijn/haar product of dienst zo uniek zijn dat een alternatief moeilijk voorhanden is er nog geen nood aan de man. Ook dan zijn er mogelijkheden om sociale impact te realiseren. Je kunt je partner uitleggen dat het voor Facilicom erg belangrijk is. Wil de aanbieder zaken met ons blijven doen verwachten wij dat er stappen worden gezet om zich te laten certificeren. Spreek hiervoor een realistisch maar wel concreet pad voor af. Voorbeeld. Als wij samenwerken met een grafisch bureau welke voor ons drukwerk ontwikkelt, kunnen we van hen vragen om zelf ook mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden en zich vervolgens te laten certificeren. Ook kunnen zij hun eigen toeleveranciers weer stimuleren om stappen te nemen op het gebied van sociale impact.

2. Door rechtstreeks in te kopen bij sociale ondernemingen

Rechtstreeks inkopen bij sociale ondernemingen die als hoofddoel ‘de maatschappelijke integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kansarmen hebben”. Deze partijen hebben als hoofddoel het creëren van maatschappelijke impact en het middel dat ze inzetten is het produceren of leveren van diensten. Denk bijvoorbeeld aan koekjes van sociale onderneming Koeckebackers. Zij bieden re-integratietrajecten aan voor mensen vanuit verschillende doelgroepen en zetten het produceren van koekjes hierbij in als leer-werktraject. Door deze koekjes in te kopen draag je direct bij aan het bieden van leer-werktrajecten voor kwetsbare groepen.

Sociale inkoop via Buitengewoon

Sociale inkoop draagt bij aan het realiseren van meer impact. Zowel binnen Facilicom Group als in de ambities en verwachtingen van onze klanten.

Inkoop bij een bedrijf dat PSO 30+ gecertificeerd is maakt dat je de totale inkoopwaarde mag meetellen voor realisatie SROI. Uiteraard moet de inkoop dan wel gekoppeld zijn aan de opdracht die je uitvoert. Onder voorwaarden die per case of opdracht kunnen verschillen telt inkoop-/factuurwaarde die bij Buitengewoon besteed wordt ook mee. Zeker als het bijdraagt aan het realiseren van extra baankansen voor doelgroep medewerkers. In de loop van 2021 verwacht Buitengewoon ook het PSO 30+ certificaat te behalen en daarmee is ook dan ook meteen de bewijslast geregeld. Dan mag in de meeste gevallen de inkoopwaarde dus ook meegeteld worden

Meer info over sociaal ondernemen: Klik hier Meer voorbeelden tref je o.a. op: Buy social Of op lokale platforms zoals: Sociale zaken Denhaag.nl Voorgoed agency