Incluzio

Incluzio maakt met nieuwe diensten nieuwe krachten los

Met een eigenzinnige en vernieuwende visie op zorg en welzijn werkt Incluzio aan een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Zo hebben we vorig jaar onder de noemer Beter Thuis een dienst ontwikkeld voor ouderen die steeds langer vitaal en zelfstandig thuis willen wonen.

Het concept van Beter Thuis is afkomstig van de Buurtteamorganisatie Utrecht en benut het potentieel van nieuwe technologie om mensen in hun dagelijkse leven te ondersteunen. Onderdeel van de dienstverlening is bijvoorbeeld de zorgrobot Tessa, die alleenwonende ouderen helpt om een gezond en veilig dagritme aan te houden. De eerste resultaten zijn spectaculair: mensen reageren goed op de instructies van de robot, en de werklast voor mantelzorgers en thuishulpen vermindert.

De ervaringen met projecten zoals Beter Thuis zijn zo positief dat we de mogelijkheden van ICT-ondersteuning van onze dienstverlening voortaan bij elke opdracht integraal meenemen. We weten inmiddels: onze gedurfde oplossingen maken nieuwe energie los, die de samenwerking met onze partners verstevigt - en daarmee onze impact voor mensen en buurten verder vergroot.

SUCCESCASE

Slimme samenwerking verbetert marges én werkplezier

Tot voor kort lag er een flinke druk op de ZorgCentrale: de vele piekmomenten leverden de centralisten kopzorgen op, en door de relatief lage tarieven bleven de financiële prestaties achter bij de begrotingen. Teamleiders, relatiemanagers en commercieel managers zijn er dankzij een speciaal programma samen in geslaagd om de situatie flink te verbeteren.

Op grond van een periodieke analyse van de brutomarge en KPI’s van de ZorgCentrale zijn relatiemanagers, met input van de zorgcentralisten, in gesprek gegaan met klanten over de werkzaamheden die we uitvoeren en de prijzen die we daarvoor hanteren. Deze aanpak heeft geleid tot betere prijs- en procesafspraken, en betekent dat we afscheid nemen van een aantal onrendabele klanten. Tegelijkertijd verbeteren we de werkprocessen binnen de ZorgCentrale. Medewerkers zijn daardoor beter op de hoogte van de werkwijzen die verschillende klanten vereisen en zijn alerter op afwijkende werkzaamheden en op extra diensten die mogelijk kunnen worden doorbelast.

De combinatie van intensiever klantcontact, hogere tarieven en geoptimaliseerde werkprocessen heeft de ZorgCentrale een flinke margeverbetering opgeleverd. En minstens zo belangrijk: de medewerkers ervaren meer waardering en trots, en hebben minder te maken met stress en hectiek.

Dit is een initiatief van Stefan Wiers