Jaarverslag 2020

Facilicom Group

Voorwoord

Scenario's voor de toekomst

Net als voor veel andere organisaties was ook voor Facilicom Group het jaar 2020 een rollercoaster. Maar we zien ook positieve ontwikkelingen, voor nu en straks.

Facilicom Group bestaat al meer dan vijftig jaar, en ik durf te zeggen dat we in de hele geschiedenis van het bedrijf nog nooit zo'n bizar jaar hebben meegemaakt als 2020. In het eerste kwartaal van 2020 staan de wereldwijde ontwikkelingen in eerste instantie in het teken van groei. Ook Facilicom Group doet het dan uitstekend. We zijn on track met alle plannen en doelen. Op onze strategische pijlers - operational excellence, datagedreven werken, marktgericht werken en vernieuwend organiseren - maken we de gewenste vooruitgang. Ook financieel presteren we naar verwachting. In maart staat de wereld door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus dan opeens volledig op zijn kop, en komt ook onze organisatie in een bizarre en enerverende situatie terecht. Met name in de eerste lockdown in Nederland staat de agenda in het teken van crisisbeheersing. Wat overkomt onze medewerkers en opdrachtgevers? Hoe gaan we als organisatie sturing geven aan oplossingen? Wat is eigenlijk de beste richting? Terugkijkend op het volledige jaar 2020 kunnen we concluderen dat de financiële resultaten bij lange na niet in lijn zijn met de begroting. Maar de financiële prestaties zijn beter dan misschien de verwachting zou zijn gezien de impact van COVID-19 op het economische en maatschappelijke leven. Zo is de omzet gedaald, maar eindigen we nog net in de zwarte cijfers. Tegenover de afname van luchtvaart-, horeca- en evenementen-gerelateerde werkzaamheden, zoals bij Airport Caddy, Tapwacht en Safety Group, staan stabiele cijfers in schoonmaak, zorg en welzijn, (traditionele) beveiliging en (technisch) facility management. De steunmaatregelen van de overheid, met name de NOW-regeling, hebben geholpen om de werkgelegenheid binnen een aantal van onze bedrijven in stand te houden. Naast de financiële ontwikkelingen zien we ook een aantal bijzondere en positieve ontwikkelingen binnen Facilicom Group. Zo hebben onze opdrachtgevers zich constructief en loyaal opgesteld. Er heerst een gedeeld besef dat we door de coronacrisis allemaal een lastige periode doormaken. Door daar gezamenlijk de schouders onder te zetten, kunnen we stappen naar de toekomst zetten en er uiteindelijk sterker uitkomen. Daarnaast zijn we onder de indruk van de veerkracht, vitaliteit en inzet van de mensen binnen onze organisatie. Bijvoorbeeld: de schoonmaak van scholen en kantoren is tijdens de lockdowns sterk verminderd, terwijl de vraag in de zorgsector juist toeneemt. Gom heeft in het voorjaar van 2020 daarom razendsnel een intern mobiliteitscentrum opgezet, dat medewerkers begeleidt naar schoonmaak in de zorg. Ook in andere onderdelen van onze organisaties zien we dat medewerkers enorm betrokken zijn bij hun werk, en dat collega's elkaar verder helpen. Ik heb zelf ook hartverwarmende e-mails ontvangen van collega's die zeggen: op mij kan je rekenen. De maatschappelijke waardering voor ons werk geeft daarbij extra energie. Schoonmaak en beveiliging behoren tot de vitale beroepen, en in diverse toespraken benoemen premier Rutte en Koning Willem-Alexander het belang van de schoonmaak in de zorg. Het beroep van schoonmakers en andere facilitaire dienstverleners is - wat mij betreft natuurlijk volledig terecht - in aanzien gestegen. We hebben meer dan ooit laten zien dat ons werk ertoe doet, en de relevantie en meerwaarde van onze werkzaamheden zijn duidelijk zichtbaar geworden. Nadat in de eerste maanden na de uitbraak van het coronavirus vooral de crisis centraal heeft gestaan, is Facilicom Group zich in de tweede helft van 2020 steeds meer gaan richten op de toekomst. Nieuwe diensten zoals Food&i spelen in op de actuele vraag naar flexibele cateringconcepten. Met Facilicom@Home bieden we facilitaire ondersteuning van thuiswerkplekken en creëren we een vernieuwende service voor de hybride werkomgeving van vandaag en morgen. Tegelijkertijd verbinden we onze strategische pijlers steeds nadrukkelijker met de Sustainable Development Goals die we als organisatie omarmen. Juist in tijden van crisis treedt ook de Why van Facilicom Group naar de voorgrond. Onze missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen helpt om de stip op de horizon te zetten die ons allemaal energie geeft om blijvend stappen vooruit te zetten. Bij de aandacht voor de Why van onze organisatie past ook de inzet op werkgeluk. De kracht van Facilicom Group als familiebedrijf toont zich juist ook in de periode rond een crisis. We hebben immers steeds de lange termijn voor ogen en zetten daarom de aandacht en zorg voor onze medewerkers structureel op de agenda. De verwachting is dat corona een blijvende impact heeft op de manieren van werken in Nederland en daarbuiten. Hybride werken heeft de toekomst, en dat betekent een verandering in het gebruik van kantoren en andere omgevingen waar wij van oudsher ons werk doen. De concrete ontwikkelingen in de diverse sectoren zijn onzeker, en daarom werken we vanuit verschillende scenario's aan plannen voor 2022 en daarna. We zien in de eerste maanden van 2021 al dat we een goede start hebben gemaakt, zowel op organisatorisch als financieel vlak. Dat geeft het vertrouwen om met een positieve blik vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

Geert van de Laar, CEO

Corporate Social Responsibility

Als familiebedrijf met een geschiedenis die teruggaat tot de jaren zestig en meer dan 24.500 medewerkers in dienst staat Facilicom Group midden in de samenleving. We vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen dan ook vanzelfsprekend, en leveren steeds een bijdrage aan oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Corporate social responsibility (CSR) zit in het DNA van Facilicom Group. Als dienstverlenende onderneming - en een van de grootste werkgevers van Nederland - zien we het als onze verantwoordelijkheid om een positieve impact te creëren. Onze missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen is het startpunt van ons beleid. Ons CSR-beleid is georganiseerd rond drie strategische pijlers:

• zorgdragen voor medewerkers • werken aan een inclusieve maatschappij • verkleinen van impact op het klimaat Op de website van Facilicom Group lees je meer over de drie strategische pijlers.