Hoofdstuk 5

Aannamebeleid

Om een stageperiode op een juiste wijze in te vullen dienen er organisatorisch zaken geregeld te worden om te komen tot een optimale leeromgeving voor zowel stagiair als werkgever. In dit hoofdstuk worden het proces, de rol en het takenpakket van alle betrokken partijen beschreven.

5.1 Instroom van stagiaires kan op de volgende manier:

  • Onderwijsparticipaties
  • Recruitment – www.werkenbijgom.nl o Wervingscampagne opzetten met filmpjes/vlog (met oud studenten/stagiairs?)
  • Directe benadering van medewerker/leidinggevende Gom
  • SBB – www.stagemarkt.nl

5.2 Werving

Iedere student dient altijd een motivatiebrief en CV aan te leveren. Deze worden via recruitment gedeeld met de stagebegeleider. Dit ter voorbereiding van het kennismakingsgesprek, fysiek of virtueel, om te beoordelen of de stagiaire past in het team (is er een match) en de samenwerking definitief aangegaan kan worden.

5.3 Indiensttreding (reis van de student)

Aanname BOL-student:

  • Het formulier “Stage lopen bij Gom” wordt ingevuld door de stagebegeleider i.s.m. student en/of docent én voorzien deze van de bijbehorende documenten: o Kopie bankpas. o Kopie ID voor- en achterkant. - Bij niet-Europese legitimatie, een verblijfsvergunning overleggen. - Bij niet-Nederlandse legitimatie, een verklaring Burgerservicenummer overleggen (opvragen bij de betreffende Gemeente en bedrag is te declareren). o Ingevulde loonbelastingverklaring. o Indien van toepassing VOG aanvragen. Via de stagebegeleider kan achterhaald worden welke VOG er aangevraagd dient te worden.
  • Opmaken stage-overeenkomst bij BOL en versturen met welkomstbrief. Binnen de onderwijsparticipaties verloopt de ondertekening en retourzending direct via de docent.
  • Getekende stageovereenkomst gaat samen met de aangeleverde documenten naar de HR SSC. Zij maken de stagiair aan in SAP en versturen het loonnummer naar de GA.
  • Indien van toepassing aanvragen account, toegangspas, IT-middelen ed.(niveau 4)
  • De HR SSC zet de stagiairs vast in het rooster bij desbetreffende leidinggevende/locatie. Indien dit niet mogelijk is ontvangen de leiding het standaard format om de stage-uren wekelijks aan te leveren. Format opvragen bij HR SSC.
  • GA vult het overzicht “Stagiairs binnen Gom” aan met de benodigde gegevens.

Aanname BBL-student: Deze student komt in dienst van Gom en is geen stage, maar een leerwerkplek. Dit houdt in dat student in dienst komt bij Gom, dus de student ontvangt een arbeidsovereenkomst en verder wordt de reguliere procedure in dienst name gevolgd.

Bekijk ook bijlage 10, de Student Journey.