Hoofdstuk 9

Evaluatie

Er zijn verschillende vormen en momenten van evaluatie:

  1. Tijdens de stageperiode vinden er tijdens vaste momenten evaluaties plaats vanuit de school. Deze worden bij aanvang van de stage besproken en vastgelegd.
  2. Jaarlijks zullen er max. 4 bijeenkomsten/intervisies worden georganiseerd voor alle stagebegeleiders om kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit wordt geïnitieerd vanuit de Gom Academie.
  3. MBO niveau 4: intervisies tussen de stagiairs – online of fysiek onder begeleiding van de Gom Academie (zie bijlage 9).
  4. Voor einde stage zal iedere stagiair gevraagd worden om een evaluatie in te vullen waarmee we het stageproces willen monitoren en kunnen werken aan verbetering en vernieuwing. Hier zal een tool voor ontwikkeld worden.