Hoofdstuk 2

Samenwerkingen Gom & onderwijs

Binnen Facilicom Group en Gom hebben we de volgende samenwerkingen:

2.1 Soorten onderwijs

De structuur van het onderwijs brengt verschillende soorten stages met zich mee. Hieronder een beschrijving van de stagevormen die uitvoerbaar zijn binnen de Gom-organisatie.

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Dit is de verzamelnaam voor alle opleidingen die specialistische en intensieve begeleiding bieden. Hier kun je terecht als je een handicap, leerstoornis, langdurige ziekte of gedragsproblemen hebt. Ook al heb je een handicap, in het voortgezet speciaal onderwijs kun je een gewoon diploma voor vmbo, havo of vwo halen. Dat kan doordat je in het vso extra hulp krijgt als je bijvoorbeeld doof of blind bent, autisme hebt, of langdurig ziek bent en aangewezen op medische hulp of een rolstoel. Voor kinderen met een verstandelijke beperking zijn er speciale scholen met kleine groepen en veel praktijkles.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) mbo niveau 1 t/m 4

Binnen de BBL gaat de student 1 dag in de week naar school en is de overige 4 dagen aan het werk. De student is in dienst van het leerbedrijf en heeft dus een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met loon. Verdeling praktijkschool is 80-20.

Beroepsopleidende leerweg (BOL) mbo niveau 1 t/m 4

De verdeling praktijkschool binnen de BOL is 30-70. De student zit dus meer op school en loopt max. 3 dagen in de week stage.