Hoofdstuk 7

Stagelocaties

In overleg met de BU zullen er vaste stagelocaties worden bepaald. Het voorstel is om binnen iedere BU voor 1% van het aantal FTE’ers aan stagiaires in te zetten. Dit zal verder met de BU’s afgestemd worden.

Randvoorwaarden:

  • De werkzaamheden passen bij de opleiding van de stagiair.
  • Er is een praktijkbegeleider aanwezig voor de begeleiding van de stagiar.
  • De werkplek is veilig.

Hier zal rekening gehouden moeten worden met de doelstelling vanuit MVO: Samenwerkingsconvenant met grote steden & vakscholen in 2021.