Hoofdstuk 6

Stageplan

6.1 Verlof

De stagiair is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aangeven van school- en terugkomdagen en vakanties bij de stagebegeleider.

6.2 Geschillen/ problemen

Bij geschillen of problemen ontstaan tijdens de praktijkperiode richt de stagiair zich in eerste instantie tot de stagebegeleider. Indien het probleem of geschil niet met behulp van de stagebegeleider kan worden opgelost, dan wordt de GA er bij betrokken. Indien nodig zal de GA de school er bij betrekken. Er zullen maximaal 3 gesprekken plaats vinden om tot een oplossing te komen. Indien dit niet het geval is wordt er een exitgesprek ingepland.

6.3 Stagevergoeding & reiskosten

Alle stagiairs binnen Facilicom en haar divisies ontvangen een studievergoeding zoals beschreven in bijlage 2 “Stagevergoedingen 2020”. Voor zover de stagiair niet in het bezit is van een geldige OV-jaarkaart, dan is de reguliere reiskostenvergoeding van Facilicom van toepassing.