Hoofdstuk 1

Visie op stage

Gom levert een bewuste en structurele bijdrage aan de individuele ontwikkeling van studenten. Hoe? Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen én het verzorgen van adequate begeleiding om de opgedane theoretische kennis toe te kunnen passen in de praktijk. Waarom? Om in te kunnen blijven spelen op de ontwikkeling op de arbeidsmarkt, het opbouwen van een positief imago en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van kenniskapitaal.

1.1 Why

Stagiairs zijn onze potentiele nieuwe werknemers van de toekomst. De stage is een wederzijdse kennismaking tussen stagiair en Gom waar veel voordelen aan zitten. Tijdens deze tijd krijg je de kans om nader kennis te maken met de persoon, maar ook de kwaliteit van het geleverde werk en de bijbehorende werkethiek. Er is altijd werk te doen en door stagiairs hier een kans te bieden zorgen we voor vernieuwing en nieuw perspectief binnen onze organisatie.

1.2 Doel

Gom stelt organisatie breed kwalitatief goede stageplaatsen beschikbaar, zodat studenten in de praktijk leren adequaat en zelfstandig te kunnen functioneren waarbij zij kennis, vaardigheden en houding ontwikkelen.

1.3 Urgentie

Om het gestelde doel te kunnen behalen is het belangrijk om draagvlak te creëren binnen de organisatie en het plaatsen van stagiairs niet meer als iets vrijblijvend te zien. Door het als KPI te benoemen wordt het een vast onderdeel binnen onze organisatiestructuur. In overleg met de BU worden de stagelocaties en aantal stageplekken bepaald. De stageperiode kan verschillen per student en is afhankelijk van startmoment schooljaar en opleiding.

1.4 Medewerker propositie

Stages zijn een goede mogelijkheid om jong talent binnen te halen. Zij maken niet alleen kennis met het werkveld, maar ook onze organisatie maakt kennis met jong talent en bevorderen we de in- en doorstroom binnen Gom.

1.5 Wat levert het ons op?

Momenteel wordt de inzet van stagiairs vooral gezien als extra werk/druk, terwijl er vooral voordelen aan vast zit voor de operatie:

  • Personeelsbestand snel op orde
  • Beter imago voor ons vak
  • Zorgt voor jonge instroom, verjonging
  • Zorgt voor reductie van het verzuim
  • Maatschappelijk belang, we dragen bij aan de SROI verplichting bij opdrachtgevers