Toolbox

voor

leidinggevenden

Op donderdag 22 oktober vond het webinar ‘Zin en onzin rond corona’ plaats. Operationeel manager Luc Trommelen van Gom Zorg ging in gesprek met deskundige infectiepreventie Janine Entius van Tensen & Nolte over corona in de schoonmaakbranche. Zo ging het onder andere over hoe overdracht van het virus plaatsvindt, wat het nut en de noodzaak is van reinigen en desinfectie en de wat de rol is van ventilatie.

Terugkijken

Wil je het webinar nog een keer bekijken? Of was je niet in de gelegenheid live mee te kijken? Je kunt het webinar vanaf nu terugkijken.

Q&A webinar

Voorafgaand aan en tijdens het webinar hebben we veel vragen ontvangen. Hieronder tref je de antwoorden op alle vragen die rond dit webinar zijn gesteld.

Als je bij elkaar bent en niet hoest of niest dan is er geen besmettingshaard gevaar?

Zeker wel! Het kan zijn dat iemand uit deze groep eerder al wel besmet is geraakt, maar de klachten (nog) niet vertoond.

Als je besmet bent en in quarantaine gaat, hoe kan het virus dan verdwijnen uit je lichaam?

Bij milde/normale klachten ruimt jouw lichaam de ziekteverwekker vanzelf op. Neem voldoende rust, drink voldoende en eet gezond. Bij ernstige klachten en onderliggend lijden is ziekenhuisopname nodig.

Kan je gewoon werken als je dagelijks iemand verzorgt met Corona met beschermingsmiddelen?

Huisgenoot met Corona: Blijf thuis conform de richtlijnen, laat je testen en overleg met je leidinggevende of je thuis kunt werken als je geen klachten hebt. Corona op je werk: Als je werkt op een locatie waar Corona-patiënten verblijven, zal je altijd PBM’s moeten dragen conform de richtlijnen. Als je je correct aan deze instructie/richtlijnen houdt is dit veilig.

Met hoeveel personen mogen we in een auto zitten?

Ook bij vervoer blijft het principe van 1,5 meter afstand de norm. Zorg voor extra ventilatie in het voertuig, door het raam te openen bij mooi weer of het ventilatiesysteem aan te zetten. Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen) extra te reinigen. Ga steeds op dezelfde plek zitten. Ook als 1,5 meter afstand niet mogelijk is, kan met ingang van 1 juli met meerdere mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, samen worden gereisd. Hierbij gelden de volgende punten voor zakelijk vervoer in een personenauto, personenbusje en touringcar: registratie, een gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht. Volledig protocol is te vinden in deze toolbox.

Hantering bij positief besmetting met geen klachten is 72 uur quarantaine, maar blijkt te kort in de praktijk. Hoe daar mee om te gaan?

Gom conformeert zich altijd aan de geldende richtlijnen van het RIVM. Zie hiervoor de website van het RIVM.

We werken bij het distributiecentrum van Ahold Delhaize in een hele grote koelcel. Als er iemand hoest is dan de besmettingskans groter?

In principe moet de lucht in deze ruimte ook regelmatig ververst worden met buitenlucht (bouwbesluit verversingsvoud). Dus geen groter risico, belangrijkste besmettingsroute is grote druppels die vrijkomen tijdens hoesten en niezen, dus als je in de koelcel werkt is afstand houden (1,5meter) van de andere collega’s in de koelcel de belangrijkste maatregel.

Is het virus resistent tegen UV-straling?

Nee, mits het op de juiste manier en met de juiste materialen wordt uitgevoerd.

Vaak laten bedrijven niet de oppervlakte reinigen om de besmetting tegen te gaan, maar om de medewerkers het gevoel te geven dat ze er alles aan doen om ze veilig te laten voelen.

Klopt, dit kan een keus zijn van een werkgever of een bedrijf.

Wanneer moet je thuis blijven met klachten en wanneer moet je je laten testen? Geldt dit voor iedereen?

Zodra de klachten zich ontwikkelen blijf je thuis en maak je een afspraak voor een test. De uitslag wacht je thuis af. Dit geldt voor iedereen.

Thuiswerken: komt Citrix ook beschikbaar voor rayonleiding?

Iedereen met een RSA-key kan inloggen vanuit huis op Citrix. Informeer bij je leidinggevende over de mogelijkheden.

Wat doet Facilicom om onze medewerkers sneller te laten testen?

Facilicom heeft sneltesten ingekocht. Vanaf medio week 45 wordt de procedure intern gecommuniceerd.

Is het mogelijk dat wij sneltest COVID-19 aanschaffen? Zodat wij onze medewerkers zelf kunnen laten testen.

Facilicom heeft sneltesten ingekocht. Vanaf medio week 45 wordt de procedure intern gecommuniceerd.

In hoeverre is de klimaatbeheersing (heteluchtverwarming) die veelal aanwezig is in de moderne gebouwen van invloed op de verspreiding van COVID-19?

COVID-19 lijkt zich niet via ventilatiesystemen te verspreiden.

Hoe noodzakelijk is het om in kantoorruimten te desinfecteren. En hoe noodzakelijk is dit als er bijvoorbeeld iemand aan een bureau in een kantoor heeft gewerkt die de volgende dag besmet blijkt.

Alleen bij indicatie, en dit is eigenlijk alleen in de zorg dient er gedesinfecteerd te worden. In een normale kantooromgeving of een leslokaal is een goede grondige reiniging voldoende. Dit kan met een schone microvezeldoek.

Hoelang blijft een virusdeeltje leven in de lucht en op oppervlakken?

We weten dat het virus zich vooral verspreid door grote druppels, deze grote druppels komen zelden verder dan 1,5 meter. Deze druppels komen uit onze mond en neus tijdens praten, hoesten en niezen. Vandaar de regel: Houd 1,5 meter afstand! In sommige situaties komen er ook veel kleine druppels vrij, zoals bij het aansluiten van patiënten op beademingsmachines op de IC, en in veel mindere mate bij sporten of zingen. Daarom worden voor deze specifieke situaties extra maatregelen genomen. Bijvoorbeeld door het dragen van de correcte PBM voor de IC medewerker, goede ventilatie en voldoende afstand voor de sporter en zanger. Het hangt van het soort materiaal af hoe lang een virusdeeltje buiten het lichaam actief kan blijven. Dit varieert van enkele uren tot enkele dagen. Houd er wel rekening mee dat virusdeeltjes alleen onder de meest gunstige omstandigheden (licht/temperatuur/vocht) langer actief kunnen blijven. Vandaar de regel: Handenwassen! De kans lijkt klein dat het nieuwe coronavirus zich verspreidt via materialen of oppervlakten (van een deur tot winkelwagen). Een virus waaronder ook het corona is buiten het lichaam van zijn gastheer erg kwetsbaar. Zo droogt het virus snel uit. Het is dan ook logisch dat een virus zich snel wil verspreiden en een gastheer bereiken. In het laboratorium is weliswaar aangetoond dat dit kan, maar dat was bij ideale omstandigheden die zelden zullen voorkomen. Het belangrijkste blijft: houd de kans zo klein mogelijk en was of desinfecteer regelmatig je handen.

Uit verscheidene onderzoeken komt nu naar voren dat besmetting via besmette oppervlakten nihil is, en besmetting voornamelijk plaatsvindt via de lucht (aerosolen) en in mindere mate via direct contact tussen mensen. Hoe staan jullie hierin?

Zie antwoord hierboven.

Hadden strengere maatregelen de virusuitbraak kunnen beperken?

Gom conformeert zich altijd aan de RIVM-richtlijnen.

Medewerkers vragen om een 'medisch' mondkapje en willen niet het (wasbare) Gom-mondkapje dragen. Wat is hier de oplossing voor?

Medische maskers worden alleen ingezet als de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd, zoals bijvoorbeeld in de zorg. Bij werkzaamheden waarbij de afstand van 1,5 meter gehandhaafd kan worden is het niet-medische masker voldoende.

Als iemand besmet is geweest bij een bepaalde locatie, kan ik ook besmet worden? Hoe lang leeft een virus buiten?

Buiten het lichaam is een virus zeer kwetsbaar. Je kunt op locatie besmet geraakt zijn als je niet voldoende afstand van anderen gehouden hebt en je je niet aan het protocol t.a.v. handhygiëne gehouden hebt. Daarnaast is van belang dat je niet langer dan 15 minuten in een te kleine ruimte met anderen verblijft.

Hoe werk je medewerkers in, in het “ nieuwe normaal”?

Maak goede afspraken met elkaar aan de hand van alle richtlijnen.

Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers bevlogen en betrokken blijven in deze tijden?

Aandacht blijven houden voor elkaar. Blijf in contact met elkaar en bespreek je zorgen, gevoelens en klachten.

Hoe kunnen we als organisatie thuiswerken beter faciliteren en thuiswerken leuker maken?

Houd hiervoor de updates van het Concern Directie Team en de Gom-directie in de gaten.

Hoe staan we er samen in en wat mag wel en wat mag niet? Gaat dit consequenties hebben voor onze banen?

Houd je aan de richtlijnen en bespreek je zorgen met je leidinggevende.

Hoe ga je om met medewerkers die zich meerdere malen hebben afgemeld ivm corona klachten (echter geen corona)?

De richtlijn geeft aan: Blijf je thuis en laat je testen. Bespreek deze zorgen eventueel met de HR Business Partner van jouw business unit.

Hoe ga je mee om met medewerkers die werk weigeren op een corona locatie?

Volg de richtlijn in deze Toolbox.

Hoe zit het met de kosten beschermingsmiddelen bij zorginstellingen (mondmaskers & handschoenen) afkomstig van Gom en gebruikt bij klanten?

In de meeste gevallen gebruiken wij de beschikbare PBM’s van de klanten. Als deze niet voorradig zijn levert Gom de materialen uit voorraad. Deze materialen dienen echter wel in rekening gebracht te worden bij de klant. Het is zaak dit vooraf aan te geven bij de opdrachtgever.