Oplossingsgericht opvoeden

Dit zelfhulpprogramma is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de 6 en 12 jaar, die zich zorgen maken over of veel ruzie hebben met hun kind.

DOELGROEP

Ouders van kinderen tussen de 6 en 12 jaar

TOEGEVOEGDE WAARDE CLIËNT

  • Een positieve insteek
  • Geeft handvatten voor emoties, communicatie en het doorbreken van patronen in de opvoeding
  • Speciaal ontwikkeld voor opvoeders

VIDEO

REFERENTIES INCLUZIO

Voor deze dienstverlening zijn er nog geen referenties binnen Incluzio

eHealth bibliotheek

voor medewerkers