Groei

Naast de groei in ondersteuning van mensen bij Thuishulp en Zorg op Afstand, waarover je elders in de jaarverslag leest, groeiden we in het Sociaal Domein met een aantal nieuwe opdrachten en gunningen.

Opstart nieuwe bedrijven

In 2020 zijn twee nieuwe bedrijfsonderdelen gestart:

Gunningen

In 2020 zijn, na het succesvol doorlopen van de aanbestedings-trajecten, de volgende opdrachten verstrekt:

Voor alle drie de opdrachten is de startdatum 1 januari 2021.