Het verschil maken

Incluzio streeft naar een samenleving waarin elk individu meedoet, meetelt en van betekenis is. Simpel gezegd: wij ondersteunen elke dag onze klanten zodat zij hun leven kunnen leiden zoals zij dat graag willen. Dat is het uitgangspunt. Wij denken en handelen vanuit onze leidende principes, deze zijn: autonomie, lokaal & dichtbij, radicaal integraal, samen excelleren en resultaatgericht. Hiermee creëren we werkgeluk en ruimte voor onze medewerkers om dat te doen wat nodig is. Zo komen we sneller tot (creatieve) oplossingen, stoppen met het denken in hokjes en dringen bureaucratie en versnippering terug. We werken daarbij lokaal, in de wijken en geloven in de kracht van een verbonden en inclusieve samenleving. Dus doen en kunnen we dit niet alleen, maar werken nauw samen met lokale partners uit de formele en informele zorg. Dit is dé manier om onze ambitie ook echt waar te maken en van toegevoegde waarde zijn voor onze opdrachtgevers en inwoners. En zo zorg en welzijn in Nederland telkens een stukje beter en duurzamer te maken. We laten je graag een aantal highlights van 2020 zien.

Anders en beter organiseren

Incluzio beseft dat een andere aanpak in zorg en welzijn nodig is. In de huidige aanpak lopen we aan tegen serieuze problemen: toenemende vraag, stijgende kosten, terwijl de beschikbare menskracht en budget juist onder druk staan. Maar dit zijn voornamelijk organisatorische problemen en die zijn dus op te lossen door dingen ànders te organiseren. Niet van bovenaf opleggen, maar vanaf onderen opbouwen. Ideeën en plannen uitwerken met vertrouwen in de kracht van burgers en professionals. Dat vertrouwen houdt ook in: het wegnemen van onnodige regels en bureaucratie. Deze aanpak kan verschil maken. Dat vraagt wel om visie op de kansen van samenwerking en oog voor het individu. Incluzio hééft die visie. In 2020 verschenen flink wat interviews in vakbladen, eigen publicaties, webinars en podcasts waarin wij onze visie en praktijkervaring presenteren.

E-health toepassen

Incluzio startte in 2020 het e-health programma. Wij willen de inzet van digitale middelen, uiteraard in combinatie met persoonlijk contact, gewoon maken. Zodat iedereen mee kan blijven tellen in de samenleving en van betekenis kan zijn. In 2020 zijn we onder andere begonnen met Sociale monitoring en hebben we onze domeinoverstijgende samenwerking met betrekking tot zorg op afstand vanuit de GGZ, VVT en WMO (Samen met Florence en Parnassia) verder vormgegeven. Ook kwam er een podcast over Mantelfoon, verscheen een artikel over Utrecht die aan de weg timmert met Tessa en is Incluzio Leiderdorp gestart met de app Plinkr om cliënten te helpen met geldzaken. Incluzio heeft voor haar eigen professionals een e-health bibliotheek met producten en diensten ontwikkeld. Zo kunnen we verschil maken!

Eenzaamheid aanpakken

Onder de noemer Club Verder Team Eenzaamheid maakten we met collega's uit de hele organisatie het verschil als het gaat om eenzaamheid. Het hele jaar door, maar vooral tijdens de Week tegen Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober gingen we flink aan de slag en zijn er meerdere lokale initiatieven opgezet. Maar één Week tegen Eenzaamheid is eigenlijk niet voldoende. Want 365 dagen in een jaar betekent 365 dagen elke dag een kans om de wereld een stukje minder eenzaam, en zo verschil te maken. Daarom ontwikkelden we een scheurkalender. Vol met verhalen, tips, liedjes over eenzaamheid. Wist je dat eenzaamheid vaak dichterbij is dan je denkt? Dat blijkt wel uit de verhalen die we hebben verzameld in onze verhalenbundel. Niet altijd echte succesverhalen, maar ze zijn realistisch en echt!

Werken aan Positieve Gezondheid voor iedereen

Incluzio en Institute for Positive Health (iPH) werken met ingang van 1 juni samen aan Positieve Gezondheid voor iedereen. Met dit partnership willen de twee partners kennis over Positieve Gezondheid uitwisselen en verspreiden. Steeds meer gemeenten en (zorg)organisaties zien dat Positieve Gezondheid helpt om patiënten en bewoners de regie te laten houden over hun leven en hun leefomgeving. Aandacht voor de mens zelf en hun veerkracht en focus op wat hun leven betekenisvol maakt, dat is waar het bij Positieve Gezondheid om gaat. IPH en Incluzio wisselen kennis en ervaringen uit over de doorontwikkeling van het gedachtegoed en over het gebruik ervan in de dagelijkse praktijk. Want Positieve Gezondheid maakt verschil!

Stappen zetten naar meer diversiteit

Incluzio is in 2020 begonnen met het uitwerken van het strategische thema Diversiteit en Inclusie. Aan de hand van interviews met het hoger kader en een afgevaardigde van de GOR (groepsondernemingsraad) zijn we hierover met elkaar in gesprek gegaan. Bij Incluzio is ruimte voor een diversiteit aan medewerkers die zich geaccepteerd en gewaardeerd mogen weten. Dat maakt ook verschil in ons werk, denken we: we willen er immers aan bijdragen dat onze klanten en bewoners meedoen en van betekenis zijn. In 2021 werken we verder aan bewustwording en zetten we concrete stappen naar meer diversiteit in onze organisatie, om te beginnen in het hoger kader. De afzonderlijke bedrijven binnen Incluzio gaan hier, ieder op hun eigen wijze, ook mee aan de slag. Onderling delen we deze initiatieven zodat we met en van elkaar leren!