Door het hele land

We willen met onze lokale opdrachten een doorslaggevende bijdrage leveren aan een samenleving waarin elk individu meedoet, meetelt en van betekenis is. In 2020 waren we met 10 lokale bedrijven actief. In tientallen gemeenten in Nederland konden we zo het verschil maken. Samen met de inwoners maken we van elke buurt een betere buurt! We realiseren onze droom door onze klanten en professionals ruimte, eigenaarschap en vertrouwen te geven. Door ze uit te dagen en te ondersteunen bij het vergroten van hun veerkracht. De oplossingen vinden we lokaal en dichtbij.

Lokaal het verschil maken

Als je doorklikt op het kaartje, zie je per bedrijf hoe we afgelopen jaar het verschil gemaakt hebben. Lees voor extra achtergrondinformatie de onderstaande interviews met Janet Schut van Incluzio Hollands Kroon en Han Paulides van wmo radar en Incluzio Sociale Basis.

Uitgelicht

Sociaal Domein

Van iedere buurt een betere buurt maken. Dat is waar we voor gaan, met inmiddels tien lokale organisaties, in 100 gemeenten actief. We geloven in de unieke kracht van buurten en inwoners. We ondersteunen die door actief te zijn in welzijnswerk, begeleiding te bieden aan inwoners van 0-100 en waar nodig specialistische zorg in te zetten.

We ondersteunen en stimuleren laagdrempelige activiteiten in de wijk. Huisbezoeken aan ouderen, inzet van jeugdcoaches, sport op straat en gezondheidsvoorlichting bijvoorbeeld. Activiteiten die helpen om sociale netwerken te versterken. Huizen van de wijk en inloopcentrums spelen hier vaak een belangrijke rol in, als knooppunten van sociale interactie. We sluiten aan bij wat er is en kijken waar we dat kunnen aanvullen en versterken. Daarbij benutten we het talent en potentieel in de wijk. Zo laten we de kracht in de wijk tot haar recht komen. Met onze sociale wijkteams bieden we ondersteuning die mensen verder brengt in hun leven. We kijken met een brede blik naar de vraag én de ‘vraag achter de vraag’. Vanuit daar kijken we met de inwoner wat er nodig is. De inwoner is aan zet. Dat betekent samen zoeken naar een oplossing die werkt en perspectief biedt om weer verder te kunnen. Wat speelt er allemaal? Heeft iemand hulp nodig met zijn of haar financiën? Gaat het om vragen op het gebied van werk of inkomen? Huisvesting? Echtscheiding, verslaving, eenzaamheid en opvoeden? Het gaat om het complete plaatje, en het bieden van hulp op maat. Wat kan iemand zelf of samen met anderen? We betrekken het sociale netwerk en kijken naar de voorzieningen in de wijk. En schakelen zo nodig aanvullende zorg in, zoals jeugdhulp.