UIT DE WAAN VAN DE DAG

Janna Steinbusch, directeur thuisdiensten

Soms moet je even uit de waan van de dag stappen. Bij Axxicom Thuishulp en Cordaan Thuisdiensten zijn we ons heel bewust van wat we doen. Toch helpt het om nog eens op te schrijven voor welke uitdaging je staat, wat jouw oplossing daarvoor is, hoe je die wilt realiseren en vanuit welke overtuiging. Dat hebben we gedaan in 2020, met ‘ons verhaal’. Helder op je netvlies hebben wie je wilt zijn en waar je voor staat is belangrijk. Het ondersteunt je om de kaders te stellen op vele gebieden, voor onszelf en voor onze medewerkers. Gebieden als innovatie, vindingrijkheid en autonomie. Het werken met zelforganiserende teams is wat onze thuishulporganisaties echt uniek maakt. In een ‘ervaringsrapport’ zetten we uiteen wat dat inhoudt, en hoe de weg daarnaartoe eruit zag. Een klant helpen met huishoudelijk werk is niet de enige verantwoordelijkheid die onze thuishulpen hebben. Ook signaleren is belangrijk: gaat het wel goed met mijn klant? Daarvoor hebben we vorig jaar een hulpmiddel geïntroduceerd: de signaalkaart. Het is een handige checklist om te kunnen beoordelen of aanvullende hulp of zorg vereist is. Met een ander project, sociale monitoring, hebben we die signalering nog breder getrokken. Met inzet van (eenvoudige) digitale technologie kunnen we het welzijn van grote groepen mensen op afstand volgen, iets wat zeker in coronatijd een actueel thema is. Om die reden zijn we ook continu telefonisch in contact gebleven met klanten die uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk afzagen van thuishulp. Ook voor onze eigen organisatie had corona grote gevolgen. Waar corona voor veel anderen ‘eenzaamheid’ betekende bracht het onze hulpen juist dichter bij elkaar. Fysieke bijeenkomsten werden vervangen door digitale, met onverwacht succes. Online vergaderen werd de standaard in onze zelf organiserende teams. Digitale nieuwsbrieven werden veel gelezen en ook zijn e-learnings geïntroduceerd. Aan onze hulpen hebben we gevraagd op welke thema’s zij graag ondersteuning wilden.

Nieuw in 2020 is ook de betere verbinding met het voorliggend veld die we weten te realiseren. We helpen onze klanten om op en prettige manier zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. Naast hulp bij het huishouden hebben zij daarbij soms andere behoeften. Doordat onze hulpen de klanten regelmatig bezoeken, signaleren zij patronen in het gedrag van de klanten en gaan zij op zoek naar oplossingen in de buurt. Een buurvrouw die bijvoorbeeld eens in de week een pannetje soep extra maakt. Ondanks alle beperkingen die corona met zich meebracht, zijn we er toch in geslaagd om 90% van onze dienstverlening (veilig) door te laten gaan. En die resterende 10% was dan op verzoek van de klant die even voorzichtig aan wilde doen. Dat is een score die respect verdient. Zeker in de wetenschap dat medewerkers weliswaar alle veiligheidsmaatregelen in acht namen, maar ook zonder persoonlijke beschermingsmiddelen hun werk moesten doen.

Thuishulp

Vitaal blijven. Zelfstandig blijven. Dat zijn de belangrijkste wensen van veel mensen. Wanneer ouderen of kwetsbaren langer thuis wonen is dat een belangrijke bouwsteen voor een toekomstbestendige zorg. Huishoudelijke ondersteuning speelt hierin een sleutelrol.

Bij Axxicom Thuishulp en Cordaan Thuisdiensten werken we iedere dag aan het realiseren van onze droom: een samenleving waarin mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Waarbij ze zelf nog zoveel mogelijk doen in hun huishouden, met ondersteuning van onze thuishulp waar dat nodig is. Actief, met een netwerk in de buurt en zoveel mogelijk zelf aan het roer. Onze thuishulpen spelen daarin een actieve rol door te signaleren en klanten te activeren en door te verwijzen naar mensen en organisaties in de buurt. Door training en ontwikkeling van onze hulpen en door het werken met zelforganiserende teams zijn we daar zeer goed toe in staat.

“Nu pas besef ik mij dat ik veel meer ben dan een huishoudelijke hulp die komt schoonmaken”

- Pina Zito, medewerker hulp bij huishouden Cordaan Thuisdiensten

“Ik hoop dat mijn hulp bij me blijft, zolang als ik leef!”

– Marianne, klant Axxicom Thuishulp