E-HEALTH KREEG BOOST DOOR CORONA

Maarten Klapwijk, directeur zorgcentrales en e-health

Zorg is bewerkelijk. Daarom is het essentieel dat de uitrol van zorg op afstand in hoog tempo doorgaat. De noodzaak daarvoor onderkent niet alleen Incluzio. Een goed voorbeeld is de samenwerking die vorig jaar is opgestart met Florence en Parnassia. De twee zorgaanbieders zijn aangesloten op het ecosysteem van De ZorgCentrale. Als partners zien we duidelijk de toegevoegde waarde: De ZorgCentrale is voor de twee instellingen de centrale spil in de techniek en innovatie en kan waar nodig pieken opvangen. Incluzio kan gebruikmaken van specifieke expertise op het gebied van bijvoorbeeld verslavingszorg of ggz in de wijk (Parnassia) of chronische ziekten (Florence). Als ‘trekker’ van het project is het aan Incluzio om de samenwerking door te ontwikkelen.

Ook ons e-healthprogramma heeft in 2020 een flinke boost gekregen. Doel is om innovatieve e-health oplossingen gewoon te maken voor klanten en medewerkers. We hebben drie pijlers benoemd: intern verbinden en kennis delen, partijen ondersteunen en meer de overall regie voeren. Een grote stap was de ontwikkeling van de interne e-healthbibliotheek in 2020. Die laat zien hoeveel er al is aan innovatieve digitale en elektronische toepassingen. Die zijn overzichtelijk ingedeeld op thema’s als langer veilig thuis wonen, zelfredzaamheid en emotionele gezondheid.

De Mantelfoon past perfect in de zorg-op-afstandbeweging. Met de toenemende druk op de zorg groeit ook de rol van mantelzorg. In Rotterdam zijn we samen met onze collega’s van wmo radar de motor achter het concept. Rotterdamse mantelzorgers kunnen 24/7 bellen met allerhande vragen als ze ergens tegenaan lopen. Maar het mag ook een telefoontje zijn om even ‘stoom af te blazen’ als het water hen tot aan de lippen staat.

De applicatie Emma Zorgt groeide door in functionaliteit. Op een bijzondere manier, want onze eigen centralisten hebben input gegeven om veel gestelde vragen van klanten toe te voegen. Een concept als sociale monitoring kan in elk jaar ontstaan. Maar het is geen toeval dat we uitgerekend in het coronajaar 2020 er grote stappen mee hebben gezet. Met sociale monitoring kunnen we het welzijn van grote groepen op afstand ‘volgen’. Na een succesvolle pilot in Amsterdam is Hollands Kroon de eerste gemeente die het concept inzet. Corona heeft laten zien dat zorg op afstand ook kan doorgaan als beperkingen fysieke zorg niet mogelijk maken. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat onze medewerkers veilig op afstand kunnen werken. Het is enorme operatie geweest, maar voor de risicogroepen onder onze centralisten hebben we thuis daarvoor de faciliteiten gecreëerd. Met dank aan de remote werkplekken was het ziekteverzuim in die periode zelfs lager dan ooit!

Zorg op Afstand

Eén van de pijlers om zorg en welzijn ook op termijn duurzaam te organiseren en betaalbaar te houden, is zorg op afstand. Door technologische toepassingen te ontwikkelen en aan te bieden, werken we aan oplossingen voor nu én in de toekomst.

ATA Personenalarmering levert diensten en producten aan kwetsbare inwoners van Nederland. Zo worden die in staat gesteld om zo lang mogelijk veilig in de eigen omgeving te blijven wonen. De dienstverlening is vooral rechtstreeks aan consumenten. Iemand kan komen te vallen of onwel worden. Of er is een inbraak of brand. Door één druk op de alarmknop is hulp altijd dichtbij. Want ook de opvolging regelen wij. Naast deze alarmering en opvolging zijn er koppelingen met andere slimme oplossingen van De Zorgcentrale. De ZorgCentrale biedt effectieve oplossingen voor zorg op afstand, zoals bereikbaarheidsdiensten, inzet van zorgrobots en medicatiecontroles. De belangrijkste klanten van zijn grote zorginstellingen, zoals ggz-instellingen, ziekenhuizen en organisaties voor ouderenzorg.

Als hét kenniscentrum voor Zorg op afstand in Nederland biedt De ZorgCentrale allerlei kant-en-klare concepten, zoals cameratoezicht of contact via beeldschermen met patiënten. Maar ook oplossingen op maat, bijvoorbeeld bij De Mantelfoon, een project in samenwerking met wmo radar waarbij mantelzorgers ondersteund worden. Naast oplossingen voor grotere instellingen zijn er ook diensten op het gebied van bereikbaarheid voor bijvoorbeeld tandartsen en verloskundigen. De telefoon wordt dan opgenomen namens de instelling. Zorg voor mensen en oog voor innovatieve technologie gaan hand in hand. Met als resultaat: effectieve inzet in tijd van medewerkers en hoge kwaliteit voor klanten ten dezelfde of lagere kosten voor onze klanten. Zodat zorg en welzijn betaalbaar zijn en blijven.

"Wat fijn dat ik me verhaal bij je kwijt kon en dat je naar me hebt geluisterd, dat lucht enorm op"

– Arie, gebruiker Mantelfoon

Groei in klanten en expertise

Particuliere klanten Bij Ata zijn de contracten met ONVZ, ENO, DSW en ASR verlengd. Daarnaast hebben we het contract met VGZ voor 2021 gegungd gekregen.

In 2020 we zijn gestart met het overzetten van bestaande klanten naar particuliere abonnementen. Nieuwe zakelijke klanten en samenwerking We zijn in 2020 veel extra organisaties gaan ondersteunen. Zo zijn we een centrale regierol gaan spelen bij Spoedzorg Rotterdam. Met Zorgbedrijf Avoord hebben we het contract hernieuwd en verlengd. Regionaal en landelijk breidden we onze rol uit: samen met wmo radar startten we met de Mantelfoon voor alle mantelzorgers in Rotterdam. Samen met FIOM hebben we een 24/7 bereikbaarheidspunt gecreëerd voor onbedoelde zwangerschap.

Groei in expertise We gingen aan de slag met ‘bereikbaarheid’ voor Attenza waardoor we nu ook ondersteuning bieden binnen de palliatieve zorg. Ook waren er flexibele uitbreidingen in het kader van COVID, zoals een aparte lijn voor de gemeente Hoeksche Waard en uitbreiding van triage-protocollen. Verder zijn we uitgebreid in medische expertise met Phizi (medische kleine ingrepen). En tot slot: de samenwerking van het Zeeuws steunpunt voor jeugdzorg.