Personenalarmering

Wat is personenalarmering?

Een personenalarm bestaat uit een basisstation dat in de woning van de klant wordt geplaatst en een bijbehorende zender. Met een druk op de knop van de hals- of polszender maakt de klant via het basisstation een spreek/luister-verbinding met een zorgcentralist op onze meldkamer. Middels triage (medische uitvraag) bepaalt de centralist welke hulp moet worden gestuurd. Dit kan een professional (van een zorginstelling) of een mantelzorger zijn. De zender heeft bereik in en om de eigen woning. Personenalarmering bestaat uit drie modules: apparaten, meldkamer en opvolging. De twee opties voor afname van de personenalarmering:

  1. Afname van alle drie de modules (apparaten, meldkamer en opvolging) bij De ZorgCentrale of ATA.
  2. 2. Afname van alleen de modules meldkamer en opvolging bij De ZorgCentrale of ATA. In dat geval is de apparatuur al in het bezit van de klant of wordt deze een andere organisatie afgenomen.

De modules

Apparaten

In de module apparaten kiest een klant uit drie type apparaten en eventueel aanvullende producten of diensten. Daarnaast bepaalt de klant het type onderhoudsservice voor de apparaten.

Meldkamer

In de meldkamer van de ZorgCentrale komt het alarm binnen. Er wordt er een spreek/luister-verbinding gemaakt met een zorgcentralist. Deze triageert en zet de benodigde hulp uit.

Opvolging

In de module opvolging kan een klant keuzes maken in hulp die kan worden geboden. Bij de keus voor professionele hulpverlening is het mogelijk een kluisoplossing te nemen.