Bij de klant

Eerste keer bij de klant

De eerste kennismaking met de klant is een belangrijk onderdeel van jouw werk. Tijdens het kennismakinggesprek stel je jezelf voor aan de klant.

Je bepaalt met elkaar welke schoonmaakwerkzaamheden in huis jij gaat uitvoeren. Het afsprakenoverzicht helpt hierbij. Dit overzicht heeft de klant vooraf ook al toegestuurd gekregen. Bespreek de verwachtingen over de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden en noteer de gemaakte afspraken op het aanwezige formulier.

 • Vul het afsprakenoverzicht samen met de klant in. Als het afsprakenoverzicht is ingevuld, vraag je aan de klant deze te ondertekenen. Samen bespreek je dat dit een indicatie is van de tijd per werkzaamheid.
 • Vraag waar in huis de schoonmaakmiddelen en schoonmaakmaterialen te vinden zijn en bespreek of deze voldoen aan de eisen om veilig en gezond te kunnen werken.
 • Vraag of er zaken zijn waar jij rekening mee moet houden, zoals extra voorzichtigheid bij bepaalde meubels.
 • Het kan voorkomen dat de klant je vraagt werkzaamheden uit te voeren die niet op het overzicht staan. Het is dan mogelijk om daarvan af te wijken. Overleg met de klant en geef aan dat er eventueel een actie uit het formulier komt te vervallen, indien je in de knel komt met de tijd.

Wat doen wij niet

Bij twijfel of werkzaamheden bij jouw functie horen kun je altijd contact opnemen metde servicedesk: Wat jij in ieder geval niet doet:

 • Werkzaamheden buitenshuis (bijv. het vegen van de galerij)
 • Het volledig opruimen van het huis: enkele spullen verplaatsen om beter schoon te kunnen maken mag wel.
 • Als je twijfelt: overleg dit voordat je start met de werkzaamheden met de klant.
 • Strijken, wassen
 • Klusjes

Twijfel je? Bel met de servicedesk.

De gouden gedragsregels

Zoals we in de introductie al zeiden: jij bent het gezicht van Schoon@Home. De dienstverlening komt misschien wel voor het eerst ‘tot leven’ wanneer de klant jou ontmoet. Als visitekaartje van Schoon@Home, en dus ook van Facilicom@Home, is het daarom handig om je bewust te zijn van al jouw handelingen, uitspraken en gedrag. Klik op onderstaande pictogrammen om meer te lezen over de gouden gedragsregels.

Werkzaamheden en je eigen veiligheid

Controleer je werkomgeving voordat je aan het werk gaat.

10x Bewust veilig betekent:

veiligheid, voor iedereen op ieder moment van de dag!

Het moet een constant aandachtpunt zijn in je dagelijkse werkzaamheden. En ook hier geldt:

Kijken

Wat kan er volgens jou nog fout gaan? Welke gevaren zie je zelf?

Ga niet beginnen met het werk als de risico’s naar je oordeel te groot zijn.

Denken

Wat is hier de oorzaak van?

Bepaal de te nemen maatregelen die nodig zijn om de risico’s te voorkomen of te beperken.

Doen

Wat ga je er aan doen om de gevaren te voorkomen?

Voer de maatregelen uit om een veilige uitvoering van je werk mogelijk te maken.

Aanwezigheid klant tijdens werkzaamheden

De klant moet altijd aanwezig zijn als jij aan het werk bent. Dat weet de klant ook. Staat de klant erop dat hij of zij toch (even) weg is, zeg dan dat dit vanuit de afspraken helaas niet mag, en verlaat samen met de klant de woning. Meld dit ook direct bij servicedesk via het nummer ###.

Afronding van werkzaamheden

Aan het einde van je werkzaamheden vraag je of de werkzaamheden naar wens zijn uitgevoerd. Zorg ervoor dat alle werkmaterialen en –middelen opgeborgen zijn. Is de vloer nog nat als je klaar met moppen bent? Waarschuw de klant daar dan voor.

Wat als ik me niet prettig voel bij een klant?

Het kan voorkomen dat jij je niet prettig voelt bij een klant. Die zet bijvoorbeeld harde muziek aan, of gedraagt zich op een manier die voor jou onprettig aan voelt. Bespreek dit met de servicedesk, en in dringende gevallen, bel met het noodnummer. (invoegen)

Sta je voor een dichte deur?

Het kan voorkomen dat je bij de klant aanbelt en er niet open wordt gedaan. Mogelijk is de klant jullie afspraak vergeten of moest hij/zij onverwachts weg. Wat doe je?

 • Controleer hoe het huis er uit ziet. Zijn de gordijnen dicht, staat er muziek aan, ligt er veel post op de mat etc.; maak een inschatting of iemand misschien tóch thuis is, en probeer het nog eens.
 • Nog steeds geen gehoor? Bel de servicedesk.

Legitimatie

Je hebt altijd al een legitimatiebewijs bij je. Als de klant ernaar vraagt kun je je legitimeren.

Privacy

Tijdens je werkzaamheden kom je veel persoonlijke informatie te weten over jouw klanten. Je moet je houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een belangrijk onderdeel hiervan is het bewust omgaan met welke gegevens wel of niet verwerkt en/of gedeeld mogen worden. Je moet je altijd afvragen of informatie noodzakelijk is om te weten voor het uitvoeren van de dienstverlening. Verder mag je geen informatie in het systeem zetten over geloof, afkomst of seksuele geaardheid. Informatie over gezondheid mag alleen worden verwerkt met toestemming van de klant. Neemt iemand jouw dienst over? Bedenk dan altijd welke informatie noodzakelijk is om te delen. Deel informatie nooit via WhatsApp, maar doe dit telefonisch. Je kunt het ook afstemmen met de servicedesk zodat alleen de relevante informatie in het systeem verwerkt kan worden en in de planning zichtbaar wordt. Twijfel je of je informatie mag opschrijven of delen? Neem dan contact op met de servicedesk.

Meer leren over privacy? Volg onze e-learning Privacy van Goodhabitz. Log in en klik op e-learning.