Sustainable Development Goal 8

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Verantwoorde economische groei en een inclusieve werkomgeving behoren tot het DNA van Facilicom Group. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat mensen van 94 nationaliteiten bij ons werken. Daarnaast ondernemen we specifieke activiteiten op het terrein van social return, integriteit en duurzame samenwerking.

1. Nieuwe ontwikkelingen binnen social return

Social return staat al lange tijd hoog op de agenda bij Facilicom Group. We nemen structureel initiatieven om de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Facilicom Group biedt daarvoor stages, werkervaringsplekken en banen. Bovendien let de inkoopafdeling in de samenwerking met leveranciers op social return.

Buitengewoon

In 2018 lanceerde Facilicom Group de sociale onderneming Buitengewoon, die tot doel heeft om mensen die de aansluiting op de arbeidsmarkt doorgaans niet kunnen maken toch naar een werkplek te begeleiden.


Vorig jaar hebben we tientallen kandidaten gesproken en kregen meer dan twintig mensen via Buitengewoon een proefplaatsing, werkervaringsplek en/of baan binnen Facilicom Group.


In eerste instantie was Buitengewoon vooral actief in de regio Utrecht. Daar werken we samen met onder meer buurteams van Incluzio, de gemeente Utrecht en andere sociale ondernemers in de stad. Inmiddels draaien we in steeds meer regio's, waarbij we ook kijken naar mogelijkheden om kandidaten op locaties van de divisies aan de slag te helpen.

Waardering voor werknemers

Onze inzet op geluk op de werkvloer betekent onder andere dat we onze medewerkers duidelijk laten merken dat we hen waarderen. Dat doen we via teamoverleggen en het jaarlijkse feest voor jubilarissen. Maar ook op andere manieren. Zo reikt Trigion jaarlijks awards uit aan medewerkers en teams die uitblinken in enthousiasme en vakmanschap. Medewerkers én klanten kunnen een stem uitbrengen. Bij de Trigion Awards 2018 vielen in totaal dertien medewerkers en teams in de prijzen.

Een bijzondere blijk voor waardering was er vorig jaar voor Hasan Saglam, werkzaam bij Gom Fleet Services. Tijdens de Golden Service Awards 2018 werd hij uitgeroepen tot schoonmaker van het jaar.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Verschillende bedrijfsonderdelen van Facilicom Group hebben een certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO en PSO-Nederland, het landelijk erkende keurmerk voor sociaal ondernemerschap. Zo hebben Gom en Facilicom Solutions de eerste trede bereikt.


De PSO is ook een speerpunt in de Duurzame Inkoopcode. Door leveranciers en ketenpartners te vragen om samen te werken met PSO-gecertificeerde partijen, kunnen we namelijk gezamenlijk een grotere bijdrage leveren aan een oplossing van het vraagstuk.

2. Integriteit op de werkvloer

Voor een mensenbedrijf als Facilicom Group zijn onderwerpen zoals integriteit, gelijke behandeling en omgangsnormen essentieel. Daarom nemen we concrete acties om het gewenste gedrag binnen ons bedrijf te garanderen.

In onze bedrijfscode, die is gebaseerd op de principes van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties, staan heldere richtlijnen over de integriteit die we op de werkvloer verwachten. Zorgvuldig en integer zijn hierin de kernwoorden.

Een klokkenluidersregeling maakt het medewerkers mogelijk om misstanden te melden zonder dat het risico bestaat dat zij daarvan nadeel ondervinden. Onze regeling is in samenwerking met de centrale ondernemingsraad opgesteld.

Voor klachten van klanten, leveranciers en andere externe partijen heeft elke divisie een klachtenprocedure. Medewerkers kunnen klachten en meldingen die zij niet willen bespreken met hun leidinggevende aankaarten bij een interne vertrouwenspersoon. Binnen Facilicom Group vervullen tien medewerkers naast hun reguliere werk de functie van onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daardoor zijn zij een goede afspiegeling van de organisatie en kennen zij ons bedrijf goed.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Gom, Trigion en Albron hebben de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Daarnaast ondertekent een groeiend aantal opdrachtgevers van Facilicom Group de code. Daarmee spreken de partijen af dat bij uitbesteding van een opdracht niet de prijs maar de kwaliteit leidend is. Het initiatief is bedoeld om een neerwaartse prijsspiraal te voorkomen en daarmee bij te dragen aan gezonde werkomstandigheden voor medewerkers in de sector. Ellen Groenewoud van Trigion en Geert van der Laar, CEO van Facilicom Group, hebben als leden van zogenoemde codekamers een actieve rol in de doorontwikkeling van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.


Gom Hospitality en het Ibis Styles Haarlem City Hotel sleepten bovendien recent de Best Practice Award in de wacht. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan partijen die het gedachtegoed van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassers succesvol in de praktijk brengen. De jury roemde de wijze waarop beide partijen medewerkers oprecht aandacht geven en waarderen. Bovendien functioneren de ingehuurde schoonmakers en de hotelmedewerkers als één team.

3. Samenwerken aan de toekomst

Facilicom Group wil voor opdrachtgevers van toegevoegde waarde zijn, nu en in de toekomst. Customer excellence is niet voor niets een van onze strategische pijlers. De afgelopen jaren zetten we nieuwe stappen om onze klantgerichtheid te optimaliseren. Met reguliere onderzoeken, die tot uitdrukking komen in de Net Promotor Score en de retentiegraad, monitoren we de tevredenheid en loyaliteit van onze klanten. Op die manier zorgen we voor langdurige samenwerkingsverbanden waarmee we maatschappelijk het verschil kunnen maken.

Gendergelijkheid bij Facilicom Group

Met de verwijzingen naar inclusieve economische groei en waardig werk voor iedereen heeft Sustainable Development Goal 8 directe raakvlakken met het thema van Sustainable Development Goal 5: gendergelijkheid. Ook voor Facilicom Group is inclusiviteit onlosmakelijk verbonden met een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Als het gaat om de man-vrouwverhoudingen binnen ons bestuur zetten we steeds nieuwe stappen. Zo zijn sinds 2018 twee van de zeven leden van het Algemeen Bestuur van Facilicom Group vrouw. In de directieraad ligt het percentage vrouwen op veertig procent en in het concerndirectieteam zijn de vrouwen zelfs in de meerderheid.

Onder de noemer 'Vrouwen naar de Top bij Facilicom Group' vond in 2018 een speciale bijeenkomst plaats om vrouwen te stimuleren werk te maken van hun loopbaanambities. Op basis van de resultaten van een interne enquête gingen de (vrouwelijke!) aanwezigen met elkaar in gesprek over hun ambities en de belemmeringen die zij daarbij ervaren. Annette Onrust, auteur van het boek 'Topvrouw in zeven stappen. Jouw weg naar de boardroom', deelde haar visie, ervaringen en adviezen.

Facilicom UK rapporteert jaarlijks over verschillen in de gemiddelde beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers binnen de divisie. Op de wettelijk verplichte rekensystematiek voor de zogenoemde gender pay gap valt wel wat af te dingen. Bijvoorbeeld omdat de vergelijkingen worden gemaakt tussen het totale aantal medewerkers, ongeacht de functie. Uit het recente Gender Pay Gap Report blijkt in ieder geval dat het verschil in salarissen van mannen en vrouwen binnen Facilicom UK is teruggebracht tot 5,3%. Bij Trigion was de median gender pay gap -13.68%. Daarmee scoren we significant beter dan andere bedrijven in het Verenigd Koninkrijk: de landelijke median gender pay gap is namelijk 18,1%.

Man/vrouw-verhouding