Ambities 2021

Het afgelopen jaar was ook in veel opzichten een leerzaam jaar. Veel van wat we altijd als vanzelfsprekend zagen, bleek in de praktijk toch iets anders te liggen. Die ‘lessons learned’ nemen we mee in onze speerpunten voor dit jaar. Want wat zijn onze ambities voor 2021?

Doorpakken op onze strategische pijlers

Een coronajaar verandert veel, maar niet alles. Onze strategische pijlers staan nog altijd overeind. Waar hebben we het dan over?

  • Operational excellence ligt aan de basis van onze dienstverlening: continu kijken hoe we slimmer kunnen werken. Dat vertalen we naar een excellente uitvoering op het snijvlak van kwaliteit en efficiency.
  • Onze wendbaarheid is meer dan eens op de proef gesteld in 2020. Ook in de toekomst is snel aanpassen aan veranderende omstandigheden bij klant en markt essentieel. Dat vraagt om vernieuwend organiseren en een vernieuwende mindset bij onze mensen.
  • Facilicom Group wordt steeds meer data driven om de impact op de business van de klant inzichtelijk te maken en bestaande businessmodellen te optimaliseren.
  • En als dienstverlener zijn we vooral marktgericht: hoe spelen we in de behoeften van de klant en implementeren we trends en ontwikkelingen in ons werk?

Onze speerpunten voor 2021

Met die strategische pijlers in het achterhoofd hebben we een aantal speerpunten voor het komend jaar geformuleerd. Meer investeren in IT is er één van, met name voor de lange termijn en ook gericht op business technology. Zoveel mogelijk gebruikmaken van standaard software kan die investering beperkt houden. Belangrijk is ook dat IT en business elkaar beter kunnen vinden. Inhoudelijke betrokkenheid van de business is essentieel om projecten te laten slagen. Corona blijft ook in 2021 een aandachtspunt. Met het project Samen Corona Door hebben we laten zien effectief te kunnen inspelen op de veranderende wereld. Dit jaar moet ook Facilicom@Home vaste voet aan de grond gaan krijgen in de markt.

De Sustainable Development Goals van Facilicom Group

Onverminderd van belang in 2021 zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) die de Verenigde Naties hebben opgesteld. Die spelen een belangrijke rol in alles wat we doen en willen. Ze zijn onze leidraad bij het creëren van een inspirerende leefomgeving voor iedereen, onze missie.

Om geen aandacht en energie te versnipperen kiezen we voor de drie goals die nauw aansluiten bij onze kernactiviteiten en onze missie. Dat is de inzet op gezondheid, welvaart, inclusiviteit, duurzaamheid en veiligheid, verwoord in Sustainable Development Goals 3, 8 en 11.

Daarnaast stimuleren en ondersteunen we onze opdrachtgevers om werk te maken van de Sustainable Development Goals. We nemen dus onze eigen verantwoordelijkheid om te verduurzamen én komen samen met onze klanten, leveranciers en partners in actie. We zijn ervan overtuigd dat we samen de grootste impact creëren, vanuit een gedeelde visie en gezamenlijke acties.

Onze Sustainable Development Goals

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam