NIEUWS


Thought leader in werkgeluk, dat zijn we niet zomaar.

Blijf op de hoogte en doe mee!  

Hoge waardering voor

Bij het bestellen van het eindejaarsgeschenk kreeg je een vraag over wat je van de nieuwe slogan vindt. Collega’s van alle onderdelen en divisies gaven hun mening. En wat blijkt?

De voorlopige uitslag: we voelen ons met elkaar al goed thuis bij Happy people make happy people. Ruim de helft van de collega’s* vindt dat de pay off ‘heel goed’ past bij wie we als bedrijf zijn, en één op vier vindt het ‘een beetje’ passen. Mooi nieuws dus. En dat terwijl het nog maar kort geleden is dat we dit introduceerden.

*Half januari hadden meer dan 16.000 medewerkers de vragen ingevuld

Positieve boodschap

Happy people make happy people heeft natuurlijk álles met werkgeluk te maken. Het is een positieve belofte aan de markt en aan elkaar, en een mogelijkheid om Facilicom Group als aansprekend merk te presenteren. Daar gaan we dus zeker mee door.

P.S. We vroegen je ook een cijfer te geven voor je eigen werkgeluk in de afgelopen periode.

De terugkoppeling op die uitkomsten volgt nog.

Programma voor thought leadership is opgestart

Aantoonbaar bijdragen aan (werk)geluk. Dat is waar we met Facilicom Group de komende jaren in willen groeien. Op dit onderwerp willen we ons zelfs als thought leader laten zien.

Thought leadership is nogal een mond vol. Til er niet te zwaar aan, kennisleiderschap mag ook. Belangrijker is dat je een idee krijgt van wat het betekent, zodat we het met elkaar handen en voeten kunnen geven.

Kortweg gaat het hier om

De kern is dat we willen uitgroeien tot een bekende en gewaardeerde autoriteit op het thema werkgeluk, en concreter; dat de (arbeids)markt beaamt dat wij onze pay off waarmaken. Je begrijpt dat zoiets tijd kost, al zijn in onze organisatie heel veel ingrediënten al aanwezig. De kunst is om dat ook te laten zien en met elkaar te doorleven. Daar is het programma voor Thought leadership dan ook op gericht.

Waarmaken van de ambitie

Voor het realiseren van de plannen werken we samen met Lead Today uit Rotterdam. Zij zijn ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de strategie. In de tussentijd blijven we jullie informeren over de voortgang, zowel via Faciwiki als via deze Update.

Werkgeluk krijgt vorm in projectteams

Verschillende teams van collega’s gaan aan de slag om werkgeluk handen en voeten te geven. De afgelopen weken zijn hiervoor diverse projectteams gevormd.

Hoe kan de focus op werkgeluk eraan bijdragen dat Facilicom Group zich op de arbeidsmarkt beter weet te presenteren? Welke innovaties helpen ons om de claim van werkgeluk hard te maken en uit te dragen? Hoe kunnen we aansprekende verhalen van collega’s op de voorgrond zetten, zodat Happy people make happy people inhoud krijgt?

Uitdagende vragen

Het zijn voorbeelden van uitdagende vragen waar de projectteams mee aan de slag gaan. Dat wil niet zeggen dat zij de antwoorden in hun eentje gaan geven. Zij zijn in de eerste plaats aan zet om informatie op te halen binnen de organisatie. Bij de projecten die we nu starten gaat het om de volgende onderwerpen:


  • Interne focus op werkgeluk
  • Arbeidsmarkt positionering
  • Branding campagne voor commerciële doelgroepen
  • Kennisbank over Werkgeluk
  • Facilicom Labs (innovaties)
  • Storytelling; persoonlijke verhalen
  • Meetbaarheid van de resultaten


Wil je meer weten over de projecten en projectteams? Stel je vraag aan Babette Sarlet, bsarlet@facilicom.nl, of Eva van Zelderen (Lead today), evanzelderen@leadtoday.nl.

Babette

Eva

meer nieuws?