Update met Martine Geurts


‘Luisteren, luisteren, luisteren’

Voor Martine Geurts is het duidelijk; wil je dat medewerkers goed in hun vel zitten, dan moet je om te beginnen de vraag stellen wat zij nodig hebben. Luisteren dus. Vijf vragen over werkgeluk aan de vice-CEO van Facilicom Group.

Werkgeluk, daar zal vast niemand op tegen zijn. Maar wat betekent het als doelstelling voor onze organisatie?

“Ik zal eerlijk zeggen; dit is een spannende ambitie. Het is nieuw voor ons als bedrijf, want werkgeluk gaat een stuk verder dan streven naar tevreden medewerkers. Waarom we hier zo graag mee aan de slag willen, dat verwoordt onze pay off eigenlijk heel goed; Happy people make happy people. Daar zit een overtuiging achter, namelijk dat tevredenheid met onze dienstverlening begint bij hoe wij als organisatie zelf onze medewerkers ondersteunen. Door meer aandacht te hebben voor werkgeluk willen we die wisselwerking versterken.”

Wat gaan medewerkers hier zoal van merken?

“Goede vraag, want het is natuurlijk best complex. Mensen hebben verschillende behoeften en hoe blij of gelukkig je bent in je werk, dat hangt van veel factoren af. Ik kan beloven dat we de ingrediënten voor gelukkige medewerkers niet in de directiekamer van Facilicom Group gaan verzinnen. Dit proces willen we bewust anders dan anders inrichten, veel meer van onderop. Vandaar dat er geen programma met vastomlijnde acties en maatregelen klaar staat. Voor mij is een kernvraag: hoe draagt de cultuur van ons bedrijf bij aan het geluk van medewerkers? Daar willen we het gesprek over voeren.”

Als vice-CEO ben je speciaal bezig met HR-zaken. Welke rol heeft HR in dit proces?

“Vergroten van werkgeluk is geen feestje van HR, ook niet van de leidinggevenden. Ik zie voor HR zeker een taak om het gesprek te stimuleren, juist over hoe medewerkers zelf invloed kunnen hebben. De uitdaging is om zo breed mogelijk in de organisatie collega’s te bereiken, dus ook mensen die verder van Schiedam af zitten. Dat is een zoektocht in een organisatie als de onze, omdat veel collega’s decentraal werken in flexibele diensten. Maar ik wil beslist dat iedereen hierin mee kan doen, zodat we juist in de teams van thuiszorg, beveiliging en schoonmaak de informatie ophalen over waar mensen zelf behoefte aan hebben.


Als het gaat om wat HR nog meer kan doen, dan denk ik ook aan de verbeterslag op het gebied van ict. Er loopt een proces voor een nieuw HR-systeem, zodat medewerkers en managers zich beter ondersteund voelen. Als je in direct contact met de organisatie snel zelf dingen kunt regelen, dan is dat ook een vorm van invloed die bijdraagt aan je werkgeluk. Lastig is dat zo’n traject flink tijd kost, met zoveel bedrijven die elk ook weer eigen systemen hebben. Maar, weet dus dat we hierin investeren, en dat het eraan komt.”

Je hebt het over ‘een cultuur die aan werkgeluk bijdraagt’. Waar zie je verbeterkansen?

“Openheid is belangrijk, daar kunnen we in verbeteren. Dat betekent ook; open staan voor ideeën van anderen. Ik denk dat we elkaar vaker vragen moeten durven stellen. ‘Wat vind jij van hoe het gaat?’ of: ‘Hoe zou jij dit aanpakken?’ Een belangrijk aandachtspunt is ook om beter te communiceren over wat er speelt binnen het bedrijf. Dan kunnen collega’s op elk niveau in de organisatie zich betrokken voelen. Maar, laten we beginnen met luisteren, zodat we erachter komen wat mensen zelf belangrijk vinden. Daarnaast zijn er andere sporen, met diverse campagnes waarmee we in de markt zullen laten zien wat wij als bedrijf te bieden hebben. Ook daarbij stellen we werkgeluk centraal.”

Wat wil je in 2019 realiseren?

“Ik verwacht echt niet dat we dan allemaal alleen maar blij en gelukkig zijn en ‘joepiedepoepie’ roepen. Maar als 90% van de collega’s aan het eind van dit jaar kan zeggen, ja, ik merk dat er binnen Facilicom aandacht is voor werkgeluk, dan dat zou een mooi resultaat zijn.”