Interne focus op werkgeluk

De diensten die wij met elkaar leveren vinden veelal achter de schermen plaats. Deze diensten lijken vanzelfsprekend, maar zijn het niet. Iedere medewerker draagt bij aan een inspirerende leefomgeving. Daarom past werkgeluk bij onze identiteit. De inzet op werkgeluk, die we sinds vorig jaar in de schijnwerpers zetten met de pay-off Happy people make happy people, is dus niet nieuw. Werkgeluk is gekoppeld aan onze WHY. Het is een overtuiging, daar gelooft Facilicom Group in. Het is een logische focus voor het familiebedrijf en het mensenwerk dat we doen.


Dit vereist ook van ons als organisatie dat werkgeluk een ‘leading principal’ wordt voor alle collega’s. Het gaat erom dat iedere medewerker van Facilicom ervaart dat de organisatie het persoonlijk werkgeluk van medewerkers belangrijk vindt.  


Werkgeluk betekent  voor iedereen iets anders en kan bepaald worden door verschillende factoren, bijvoorbeeld door vrijheid in het werk, contact met collega’s, autonomie, uitdaging of het bijdragen aan een inspirerende leefomgeving voor iemand anders.


Om werkgeluk vanuit de werkgever te faciliteren en stroomlijnen is er in april een werkgroep ‘intern werkgeluk’ opgericht. In deze werkgroep zijn collega’s van alle divisies en verschillende stafafdelingen vertegenwoordigd. Hiermee zorgen we voor inhoudelijk sterk onderbouwde plannen en draagvlak vanuit de hele organisatie.

De thema’s waar momenteel aan gewerkt wordt zijn:


  • Ontwikkelen& belonen;
  • Train de trainer  - trainingen rondom werkgeluk;
  • Leiderschap – impact leidinggevende op werkgeluk;
  • Behoeftes – welke behoeftes leven er organisatie breed op werkgeluk;
  • Autonomie;
  • Communicatie; beter delen van kennis;
  • Huisvesting en werkomgeving;
  • Fun!

In kleinere projectgroepen worden bovenstaande thema’s verder onderzocht en uitgewerkt, om intern werkgeluk verder te gaan laden. Ook  wordt er gekeken naar de mogelijke impact, resultaten en realisatiekosten en daadwerkelijke implementatie.

De werkgroep ziet erop toe dat plannen en veranderingen ook daadwerkelijk doorgang vinden en dat deze onder aandacht van de verantwoordelijken blijven.


Zo werken we stapje voor stapje naar (nog) meer werkgeluk voor alle 30.000 collega’s binnen Facilicom Group.