Hoofdstuk 1

Aanleiding

Een klant, TU Delft, wil werken aan de sociale doelstelling en wil werkplekken, een bredere facilitaire taak, bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Actuele onderwerpen bij de TU Delft zijn dan ook duurzaamheid, verhogen van de beleving en integratie van verschillende dienstverleningen.

Facilicom Buitengewoon ziet een kans te bemiddelen in deze doelgroep. Buitengewoon heeft als doel: iedereen die wil werken moet die kans krijgen, buitengewoon wil de afstand overbruggen naar een echte baan voor gewone mensen. Het blijkt echter lastig mensen te bemiddelen naar schoonmaakwerk, mede gezien het slechte imago van deze sector, een te hoge werkdruk bij aanvang, krapte in de marge waardoor begeleiding lastig blijft én het lastig creëren van functies waarbij men genoeg uren maakt om uit de uitkering te komen.

Gom Onderwijs ziet een kans om deze medewerkers op te leiden voor de schoonmaak, maar ook voor een bredere taak om zo haar dienstverlening bij haar klanten te verruimen. Binnen Onderwijs zijn actuele onderwerpen het laden van specialisme en vergroten van zichtbaarheid en profilering. Naast merkbekendheid dient profilering ook bij te dragen aan de werving van vakkundig personeel in een tijd waarin de arbeidsmarkt volop in beweging is.