Hoofdstuk 3

Doelstelling

Creëren van duurzame in- en doorstroom en:

  • Continuïteit: inspelen op de huidige en toekomstige vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
  • Imago als werkgever verhogen: werkgever die staat voor ontwikkeling en tevredenheid medewerkers, daarmee medewerkersverloop verminderen.
  • Positionering in de markt: exposure van kennis en kunde als opleiding in ondersteunende diensten, daarmee raakt corebusiness van de klanten binnen BU Onderwijs.
  • Financieel: vergroten omzet en rendement. Tevens klantverwevenheid om klantbehoud op lange termijn te realiseren.

In- en doorstroom

Bij beschikbaarheid van arbeidsplekken op de praktijklocatie kan kandidaat instromen, maar indien dit niet mogelijk is hebben we alternatieve instroomlocaties nodig. Deze zullen i.o.m. de BU bepaald worden, waardoor we kandidaten altijd een arbeidsplek kunnen bieden.