Hoofdstuk 8

Kosten-baten analyse

Om inzichtelijk te maken of, naast de softe voordelen van een passende leermethode, deze manier van werken ook harde, financiƫle voordelen met zich meebrengt is er een kosten-baten analyse gemaakt. Zie de bijlage met kosten en opbrengsten.

8.1 De directe verwachte resultaten van de pilot hebben betrekking op:

 • Instroom medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Goedkopere arbeidskrachten
 • Verhogen slagingspercentage BOS
 • Op een slimme manier omgaan met het opleidingsbudget (tool, begeleidingsuren en verlet)
 • Verbreding van de dienstverlening
 • Verhogen klanttevredenheid

8.2 De indirecte verwachte resultaten van de pilot hebben betrekking op:

 • Exposure
 • Feitelijke onderbouwing ontwikkeling medewerkers (praktijkleren/ POP)
 • Medewerker tevredenheid
 • PSO ladder
 • Klanttevredenheid/ verwevenheid
 • Duurzame inzetbaarheid

- Bredere inzetbaarheid medewerkers - Buddy en ontlasting van medewerkers