Hoofdstuk 9

Overige kansen

Mogelijke kans is om TU Delft als opleidingslocatie zien. Als de beschreven manier van instroom en opleiden werkt, dan zou de TU Delft ook als vaste opleidings- en praktijklocatie kunnen dienen voor nieuwe medewerkers t.b.v. de regio. De voordelen hiervan zijn:

  • Nieuwe medewerkers die opgeleid/ ingewerkt worden inzetten in piek periodes i.p.v. uitzendkrachten of extra uren
  • Collega‚Äôs krijgen een getrainde medewerker evt. incl. BOS examen

De 2BImproved tool zou ook een communicatie tool voor MBO opleidingen (hybride leer-werk omgeving ) kunnen zijn om zo goed inzichtelijk te maken welke taken en vaardigheden geleerd zijn in de praktijk. Hierbij is het niet de doelstelling om de volledige opleiding in te richten waardoor er geen school meer nodig is.

  • Certificeren per taak -> kansen in het kader van nieuwe cao afspraken bij participatie doelgroep, verbreden wervingsdoelgroep.
  • Nieuwe manier van BOS trainen door de BOS in dit systeem in te richten.
  • Meerwerk op contracten door taakverbreding bij TU Delft.