Hoofdstuk 6

Pilot: TU Delft

Het praktijkleren is nu nog een idee, maar het geloof in succes van het idee is er. Daarom willen wij middels een pilot ook de daadwerkelijk gevolgen feitelijk vastleggen of inzichtelijk krijgen. Er is gekozen om een pilot bij de TU Delft te doen, omdat de methodiek helpt in het realiseren van de afgesproken KPI’s. Naast de contractuele afspraken, zijn de omvang van schoonmaak en verplichte leiding redenen om bij TU Delft de pilot uit te voeren. Als er positieve ervaringen zijn met zowel praktijkleren als 2BImproved, zal het ook op andere locaties en divisies geïmplementeerd kunnen worden.

De gebouwen worden afgestemd met de TU Delft. Daarnaast is de intentie om de ‘oudere’ medewerkers, die kennis en kunde willen overdragen, buddy’s van de medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit ‘goed werkgeverschap’ denkt Gom in dit geval ook aan de oudere medewerkers om hen te ontlasten, daar waar mogelijk. Indirect dient het buddy-systematiek ook te zorgen voor een lager ziekteverzuim.

Programma

Een warm welkom, met kleding en een feestelijke introductie/kennismaking, zal een grote stimulans zijn in de motivatie voor een buitengewone of nieuwe medewerker. Van 08:00 t/m 10:00 (bij de ochtend koffie pauze) eerst 2 uur om mee te beginnen en vanuit daar de uren op te bouwen. Het is dan in het merendeel van de gebouwen nog erg rustig (qua studenten en personeel) zodat de buitengewoon medewerker rustig kan wennen aan zijn/haar collega’s. Er zit wel een verschil tussen de buitengewoon medewerkers in werkervaring en structuur waar rekening mee gehouden dient te worden. Er wordt met de medewerker, coach en begeleiding afgestemd of een programma op maat kan worden aangeboden of dat iedereen hetzelfde programma volgt. Onderstaand een globale richtlijn voor het programma.

image

Week 0: meekijken o.l.v. de praktijkbegeleider met verschillende disciplines.

Week 1: meekijken o.l.v. praktijkbegeleiding en koffiemomenten met objectleiding & buddy.

Week 2: meekijken o.l.v. praktijkbegeleiding, buddy en koffiemoment met klantmanager.

Week 3: Meewerken en BOS-training - week van de kantoren.

Week 4: Meewerken en BOS-training - week van de verkeersruimtes.

Week 5: Meewerken en BOS-training - week van het sanitair.

Week 6: 50% zelfstandig inzetbaar op één volledige taak.

Week 7: 75% zelfstandig inzetbaar op één volledige taak.

Week 8: 100% zelfstandig inzetbaar op één volledige taak. *Starten met 2h per dag 08:00 t/m 10:00, door deelname aan de koffiepauze creëren van betrokenheid en groepsgevoel.