Hoofdstuk 7

Praktijkbegeleiding

Het is belangrijk dat de buitengewoon medewerkers één aanspreekpunt hebben, om eventueel buiten de buddy’s, vragen te kunnen stellen. Tevens kan deze aanspreekpunt samen met de buddy’s en buitengewone medewerkers reflecteren op verrichte werkzaamheden (om de twee weken), zodat beide medewerkers waardering en erkenning krijgen.

7.1 Beschikbare trainingen begeleiders

Hieronder een korte beschrijving van de beschikbare trainingen. ER zal nog bepaald moeten worden welke het meeste aansluit voor dit traject.

7.1.1 Training Harrie Helpt

Waar staat Harrie voor:

 • Hulpvaardig
 • Alert
 • Rustig
 • Realistisch
 • Instruerend
 • Eerlijk

Wat is de training?

De Harrie Helpt is een tweedaagse training waarin de deelnemer opgeleid wordt tot de ideale collega van iemand met een arbeidsbeperking. Deze training is ontwikkeld voor mensen die als Harrie zullen gaan functioneren of die dit al doen. De deelnemer krijgt informatie, theorieën, praktijkvoorbeelden en tools om hen te helpen bij de begeleiding. Daarnaast is er ook veel ruimte om ervaring, ideeën en oplossingen uit te wisselen. Voorkennis is niet noodzakelijk en de training is zo ingericht dat iedereen, ongeacht opleidingsniveau, kan deelnemen. Verder is de training vooral praktisch ingericht om direct in de praktijk te kunnen toepassen.

Onderwerpen die o.a. in de training aan bod komen:

 • Wat zijn de competenties van Harrie en hoe zet je die in de praktijk in.
 • Praktische hulpmiddelen om de begeleiding op de werkvloer vorm te geven.
 • Inzicht in de doelgroep arbeidsbeperkten.
 • Intervisies en behandelen van praktijkvoorbeelden.
 • Gesprekstechnieken.
 • Huiswerkopdrachten tussen dag 1 en dag 2 (circa 1,5 uur).

Doelstelling training

Het ondersteunen van werkgevers om tot een succesvolle, duurzame plaatsing van mensen die vanuit een kwetsbare arbeidsmarktpropositie komen. Dit door:

 • Het aanreiken van een toolbox voor betrokken collega’s van mensen met een arbeidsperking.
 • Het opleiden van een directe collega van iemand met een arbeidsbeperking tot Harrie.

Trainingsvormen

7.1.2 Training SBB Begeleiding op maat

Dit is een nieuwe training en gericht op begeleiding bij kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of beperking waar het vooral gaat om de bewustwording bij de begeleiders. Zij worden uitgedaagd om zonder oordeel naar hun kandidaat te kijken d.m.v. instructie te geven, het goede gesprek te voeren en meer interactie te creëren. In 2021 zal er een pilot plaatsvinden met praktijkbegeleiders vanuit Gom.

7.2 Competentie van een praktijkbegeleider