Hoofdstuk 5

Praktijkgericht leren

Gom en Buitengewoon willen gaan werken met een andere manier van medewerkers opleiden, de Boris Methodiek, genaamd praktijkleren. Dit is taakgericht onderwijs, middels e-learning, wat in de praktijk wordt afgetoetst. Voor iedere taak is een certificaat te behalen, meerdere taken samen kunnen uiteindelijk tot een diploma resulteren.

5.1 Boris methodiek

Daar waar een MBO-student zich alle facetten van het gekozen vak eigen maakt (theorie en praktijk), zoomt de Boris-aanpak in op enkele werkprocessen die onderdeel zijn van het vak en/of werkomgeving. Deze aanpak is niet alleen bedoelt voor studenten, maar ook voor mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW-indicatie, WIW-baan ed.)

5.1.1 Belangrijkste doelstellingen van Boris:

 • Efficiënte en effectieve route van onderwijs naar de arbeidsmarkt.
 • Meer economisch zelfstandige jongeren, minder uitkeringen.
 • Extra mogelijkheden voor bedrijven om jongeren te werven.
 • Betere positie van jongeren met een beperking in de maatschappij.

5.1.2 Kenmerken van Boris:

 • Orientatie op beroep en loopbaan.
 • Een opleidingstraject op maat.
 • Leren in een bedrijf.
 • Afsluiten met een praktijkverklaring.

5.2 Voordelen van praktijkleren

 • De medewerker wordt in het werk, in de praktijk getoetst en stapelt certificaten op waarmee uiteindelijk een diploma behaald kan worden (doet geen formeel klassikaal examen). Hiermee wordt voor zowel de medewerker als werkgever inzichtelijk voor welke specifieke taken iemand geschikt is. Resulteert in het in de kracht zetten van de medewerkers in plaats van afrekenen op de beperkingen van de medewerker.
 • De medewerker wordt per taak getoetst en ervaart de voortgang van het leren in de praktijk. De positieve ervaringen zullen de opleidingsbehoefte van medewerker stimuleren.
 • Uit ervaring met eerdere implementaties blijkt dat medewerkers dankbaar zijn voor de geboden kans. Gom ontwikkelt betrokken en loyale medewerkers die de afspraken naar klanten nakomen. De continuïteit van kwaliteitsborging blijft daarmee geborgd, heeft uiteindelijk effect op het borgen van de tevredenheid van gebruikers en klanten.
 • Via deze vorm van leren kunnen ook andere taken aangeleerd worden om breder inzetbaar te zijn. Op deze manier worden medewerkers klaargestoomd voor een verbreding van het werk zonder daarvoor een hele opleiding te volgen. Taakverbreding wordt in diverse theorieën benoemd als middel om medewerkers te motiveren/gemotiveerd te houden.
 • In de cao 2019 zijn afspraken gemaakt over de SROI doelgroep en de overgang bij een contractwisseling. Juist deze kwetsbare doelgroep zou ook kunnen volstaan met een certificaat om het beheersen van taken aan te geven. Deze manier van leren sluit hier naadloos op aan.
 • Deze manier van werken zou ook de huidige werkvorm voor de BOS kunnen vervangen; taken worden geleerd en afgetoetst in de praktijk door een leermeester (zou de huidige bos trainer kunnen zijn). De kans van slagen op het BOS examen wordt dan aanzienlijk vergroot.
 • Deze manier van leren biedt ook voor de medewerker buiten de doelgroep en reeds in dienst bij Gom de kans om nieuwe taken te leren, het werkaanbod te verbreden en aan te sluiten bij de behoeften van de klant. De integraliteit van de medewerker vormt weer een kans om een integraal pakket van de dienstverlening te verkrijgen ofwel omzetvergroting.

5.3 Aandachtspunten van praktijkleren

Praktijkleren heeft als aandachtpunt dat de taken voorgedaan, geleerd en vervolgens ook afgetoetst worden. Dit kan arbeidsintensief zijn voor leidinggevenden i.v.m. de begeleiding en coaching die hier bij komt kijken. Daarnaast vraagt praktijkleren om een goede borging in het administratieve proces. De praktijkbegeleider die het proces aftoetst, moet ook opgeleid worden om de betrouwbaarheid en kwaliteit te garanderen. De oplossing voor deze aandachtspunten is er, namelijk leerplatform 2BInproved.

Aandachtpunten van de tool zijn de implementatiekosten, abonnementskosten per maand per gebruiker en het opleiden van de praktijkbegeleider ten behoeve van de begeleiding en certificering.

5.4 Benodigd: leerplatform Werkstap (geleverd door 2BImproved)

2BImproved (2BI) levert een effectief leerplatform voor het doelgericht en meetbaar ontwikkelen van medewerkers. Dit heet Werkstap en wordt door veel sociale werkplaatsen en gemeenten ingezet. Het ontwikkelconcept van 2BI draait om de uitvoering van werkopdrachten onder het motto van ‘leren doe je door te doen’. Praktijkleren dus. Deze effectieve leermethode wordt op maat toege¬past in individuele ontwikkeltrajecten van deelnemers naar het gekozen doel. De leerresulta¬ten worden opgeslagen in dossiers Daarnaast biedt 2BI een mogelijkheid om naast leerdoelen ook POP plannen per medewerker te monitoren. Hierin zijn ook softe criteria meegenomen (werknemersvaardigheden) en zijn er specialistische modules voor bijvoorbeeld schoonmaakmedewerkers in de ouderenzorg (hoe om te gaan met dementie op de werkvloer). Het systeem biedt de oplossing om op een laagdrempelige en vriendelijke manier nieuwe taken, methodes en dergelijke aan te leren.

Ten slotte biedt 2BI de mogelijkheid om eigen modules in het systeem te zetten (bijvoorbeeld gastvrijheid) waarop medewerkers getoetst worden: continues improvement. Het aftoetsten door een praktijkbegeleider met deze tool, maakt het mogelijk om de resultaten online beschikbaar te registreren/bijhouden. Een mogelijkheid zou zijn om d.m.v. een interface deze eindresultaten in het LMS systeem te laden, zodat het opleidingspaspoort van een medewerker nauwkeurig en overzichtelijk is.