ONDERHOUD

LEGIONELLAPREVENTIE DRINKWATER

Doordat gebouwen en kantoren leegstaan of een beperkte bezetting hebben door het coronavirus, is belangrijk om dagelijks onderhoud rondom het drinkwater te blijven uitvoeren. De gereduceerde bezetting in bedrijfspanden zorgt er namelijk voor dat er duidelijk minder waterverbruik is. Hieruit ontstaat voornamelijk door de legionellabacterie een veiligheidsrisico voor de medewerkers die nog wel gebruik maken van de drinkwaterinstallatie, maar ook andere bacteriën kunnen door de stagnatie van het drinkwater in concentratie toenemen en de waterkwaliteit dusdanig negatief beïnvloeden dat er een serieus gezondheidsrisico voor de gebruiker ontstaat. Breijer kan hierbij ondersteunen door dit dagelijkse onderhoud voor u uit te voeren.

  • Het organiseren en uitvoeren van de wekelijkse spoelwerkzaamheden;
  • De aerosolvormende tappunten voorzien van tijdelijke legionellafilters;
  • De uitvoering van wateranalyses verzorgen en een advies uitbrengen voor verdere aanpak.

Contactpersoon

Marius Meier manager Legionellapreventie T 06 10 11 41 60 E legionella@breijer.nl