SCHOON EN GEZOND

TRAININGEN EN DESINFECTIE-ADVIES

Met een effectief hygiënebeleid kan Gom Zorg het risico van infectie-uitbraken binnen zorginstellingen fors beperken. Onze vakspecialisten zijn goed op de hoogte van de actuele richtlijnen voor infectiepreventie en de laatste eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Gom Zorg geeft advies en trainingen over hygiëne en desinfectie. Ook op gebied van desinfectie van corona-omgevingen. Hoe doe je dat? Welke verschillende isolaties zijn er? Hoe train je medewerkers? Een e-learning met instructievideo is beschikbaar. Opdrachtgevers kunnen altijd al rekenen op het advies en de trainingen van Gom Zorg. Ook organisaties met een eigen schoonmaakdienst die niet over deze kennis beschikt en organisaties met een ander schoonmaakbedrijf kunnen de hulp inschakelen van Gom Zorg.

Gom Zorg beschikt over een eigen Kenniscentrum Infectie Preventie. Alle kennis op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en desinfectie bij zorginstellingen (in cure & care) is hierin gebundeld.


Contactpersoon

Stefan Majoor sales manager Gom Zorg T 06 46 74 14 39 E smajoor@gom.nl

Contactpersoon Kenniscentrum Infectie Preventie

Marieke Steltenpool manager KZI T 06 22 03 70 63 E msteltenpool@gom.nl