Introductie

Wanneer je werkzaamheden voor Axxicom Thuishulp uitvoert, werk je samen met hulpbehoevende klanten. Dit betekent over het algemeen dat de klanten ‘kwetsbaar’ zijn en door omstandigheden (tijdelijk) niet meer in staat zijn om het huishouden zelf te kunnen uitvoeren of organiseren. Axxicom Thuishulp ontvangt van de gemeente een beschikking (ook wel een indicatie genoemd) waarop staat dat een klant recht heeft op hulp in het huishouden. In deze beschikking staat vermeld wat voor soort hulp iemand mag ontvangen.

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan de klant via de gemeente in aanmerking komen voor hulp in het huishouden. Jij helpt, als onze medewerker, de klant bij het huishouden. In overleg wordt bepaald welke taken de klant zelf nog kan uitvoeren en waar de omgeving, zoals familie, bij kan ondersteunen. Jij ondersteunt bij de overige huishoudelijke taken. Wat wij zien is dat de kracht van onze dienstverlening zit in de sterke relatie tussen jou en jouw klanten. Jij bent soms veel meer dan alleen die persoon die meehelpt met het huishouden. Je bent een maatje, een luisterend oor en soms het lichtpuntje op een eenzame dag. Dat zie je ook in deze video van thuishulpen en hun klanten. Wij geloven erin dat de verbinding tussen jullie het best gefaciliteerd wordt door gebruik te maken van zelforganisatie. Jij krijgt daarom bij ons de regie, de flexibiliteit en de vrijheid over je eigen werk. Het werken in teams is daarbij van toegevoegde waarde.