Calamiteiten

Incidenten

Tijdens je werk kunnen er altijd onbedoelde gebeurtenissen plaatsvinden die (kunnen) leiden tot schade aan de klant. Dit noemen wij een incident. Het kan ook zo zijn dat de gebeurtenis op tijd werd opgelost en daardoor geen schade heeft aangericht. Dat noemen we een bijna-incident.

Incidenten, onenigheden of een niet-pluis gevoel bij een gesprek of huisbezoek kunnen een groot effect hebben op jou, de klant en/of de organisatie. Wij vragen je daarom alle (bijna) incidenten te melden. Je kunt hierbij denken aan agressie-incidenten, onenigheden, een overlijden van een klant en andere incidenten. We kunnen er dan met elkaar voor zorgen dat er gepaste nazorg wordt ingezet. Ook kijken we als organisatie op welke manier we van incidenten kunnen leren en waar we mogelijk verbeteringen kunnen doorvoeren. Een incident melden is verplicht. Neem contact op met jouw coördinator en vul samen het Formulier Melden (bijna) Incidenten (VIM-formulier) in. Deze mail je vervolgens naar incident@incluzio.nl.

Stappen melden incident

 1. Meldt het incident bij jouw coördinator.
 2. Vul samen een VIM meldformulier in op de dag dat het (bijna-)incident zich voordoet.
 3. Stuur het VIM-formulier binnen 5 werkdagen na het (bijna-)incident op naar incident@incluzio.nl
 4. Als de melder een gesprek over het (bijna-)incident met de adviseur veiligheid en preventie wenst dan zal dit plaatsvinden binnen 2 weken na het verzoek.

Schade

Ook al doe je nog zo voorzichtig, daar waar gewerkt wordt kan schade ontstaan. Je stoot per ongeluk tegen iets breekbaars en het valt in stukken of ergens is een kras in ontstaan. Bij schade stuur je een mail naar schade@incluzio.nl. In de mail geef je aan wat er beschadigd is, hoe het gebeurd is, of reparatie mogelijk is en wat jouw inschatting van het schadebedrag is. Ook voeg je foto’s toe van het beschadigde voorwerp. Naar aanleiding van jouw email stuurt de servicedesk je een schadeformulier toe. Als de klant dit wenst, vul je het schadeformulier tijdens het eerstvolgende hulpmoment samen met je klant in. Als je niet meer bij de klant werkt, zal deze het formulier alleen moeten invullen. De klant kan het formulier, samen met een kopie van de aankoop bon van het betreffende voorwerp en een eventuele offerte van de reparatiekosten, opsturen naar ons hoofdkantoor te Schiedam (in een bijgevoegde enveloppe) of via e-mail zenden naar schade@incluzio.nl.

Verdere informatie over schade kan de klant vinden in de klantenmap. Zodra het ingevulde schadeformulier retour is zal deze, samen met jouw informatie, beoordeeld worden zodat bepaald kan worden of en welke schadevergoeding mogelijk is.

Stappen melden schade

 1. Stuur een mail naar schade@incluzio.nl. Geef aan wat er beschadigd is, hoe het gebeurd is en of reparatie mogelijk is. Voeg foto’s toe van het beschadigde object.
 2. Informeer de klant dat informatie over schade te vinden is in de klantenmap en dat zij melding moeten doen bij Cordaan Thuisdiensten.
 3. De servicedesk stuurt een schadeformulier toe. Vul deze samen in.
 4. De klant stuurt het schadeformulier, samen met een kopie van de aankoop bon en een eventuele offerte van de reparatiekosten, op naar ons hoofdkantoor of per e-mail naar schade@incluzio.nl.

Agressiewijzer

Agressie kan zich uiten op verschillende manieren. Wanneer de klant alleen emotie toont, probeer je mee te veren en in gesprek te blijven. Wordt het echter verbaal persoonlijk of bedreigend, dan moet je grenzen stellen en indien nodig een melding maken. Mocht er sprake zijn van fysieke agressie, moet je jezelf in veiligheid brengen en een melding maken. Zie de agressiewijzer voor het stappenplan in iedere situatie.

Prikaccidenten

Een prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, snij- en spatongevallen. Dit gaat om ongevallen waarbij je in aanraking komt met bloed of andere lichaamsvloeistoffen (zoals braaksel of ontlasting) van iemand anders. Dit kan gebeuren doordat je jezelf prikt aan de naald van een klant, je jezelf snijdt aan een stuk glas of metaal waar al bloed op zit of je in aanraking komt met ontlasting of braaksel tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Wat moet je doen na een prikaccident?

Wanneer je in contact bent geweest met bloed, dien je die plek goed te wassen met veel lauwwarm water en zeep. Droog de huid en maak het schoon met jodium of alcohol. Heeft het prikaccident een wond(je) veroorzaakt? Laat de wond goed doorbloeden voordat je hem schoon maakt. Breng je coördinator op de hoogte of stuur een mail naar incident@incluzio.nl.

Cytostatica

Cytostatica zijn geneesmiddelen die worden gebruikt bij de chemotherapeutische behandeling van (kanker)patiënten. Het zijn stoffen die invloed hebben op de celdeling van tumoren. Het kan zijn dat je in aanraking komt met een klant die behandeld wordt of een behandeling heeft gehad met cytostatica. Het is goed om te weten dat er besmettingsgevaar zit in de vloeistoffen die iemand afstoot, zoals urine, ontlasting, transpiratie etc. Deze vloeistoffen kunnen tot 14 dagen na de behandeling nog cytostatica bevatten.

Wat moet je doen ter voorkoming van besmetting door cytostatica?

Om cytostaticabesmetting voor jou en anderen te voorkomen moet je het volgende weten:

 • Cytostatica spoel je weg met koud water, dus spoel al de schoon te maken zaken eerst af met koud water voordat je het op de normale manier reinigt.
 • Zorg dat je veilig en hygiënisch werkt, maak het risico op contact met de afvalproducten van de klant zo klein mogelijk.
 • Gebruik altijd wegwerphandschoenen. Je kunt eventueel een schort dragen bij het schoonmaken van de sanitaire ruimten. De klant moet ervoor zorgen dat deze materialen in huis zijn.
 • Reinig het toilet en de was- of badgelegenheid minimaal één keer per dag met een geschikt schoonmaakmiddel. Adviseer de klant om dit zelf of door familie te laten doen op de dagen dat jij niet werkt.
 • Na het schoonmaken en opruimen in het huis, was je je handen.
 • Vermijd fysiek contact met de klant.

Voor meer informatie of vragen, neem gerust contact op met jouw coördinator.