Facilicom Solutions: We hebben onze naam eer aangedaan

Als we drie maanden ná de intelligente lockdown iets kunnen constateren, is het wel dat ‘Solutions’ niet voor niks in onze naam staat. Want oplossingen hébben we gevonden, op vaak niet alledaagse vragen. Het coronavirus heeft de spirit in onze organisatie gelukkig niet aangetast. Wat wél besmettelijk was, is de creativiteit waarmee iedereen met de nieuwe situatie omgaat. Daar zijn we blij mee, al moeten we ook constateren dat we niet ongeschonden uit die situatie komen.

Collega’s die van de ene op de andere dag bijspringen bij een andere tak, zoals die van Breijer Technische Specialisatie die tijdelijk verhuisden naar Breijer Contractonderhoud en PPS. Een spontane samenwerking tussen Trigion Safety Opleidingen en de afdeling KAM. Monteurs die op eigen initiatief een unit in hun werkbus installeerden met alle benodigdheden voor desinfectie,

zoals Linh Nguyen die daardoor veilig aan de slag kon blijven bij klanten. De proactieve lancering van een nieuwe propositie om opdrachtgevers te faciliteren bij de terugkeer naar de werkplek, zoals Management en Advies doet met ‘Terug naar een veilige werkomgeving’. Het zijn deze en andere ‘Solutions’ die maken dat we trots kunnen zijn op onze organisatie en onze collega’s.

"We hebben onze naam eer aangedaan."

We staan op achterstand

Die trots vergoedt een beetje van de financiële pijn. Want ook wij hebben een tik gekregen. Hoe hoog de rekening uiteindelijk wordt? Dat is moeilijk te voorspellen. De tweede helft van 2020 is onzeker. Komt die tweede golf straks wel of niet? Zeker is wel dat we op een forse achterstand staan, één die we niet één-twee-drie meer inhalen. Het omzetverlies in catering bijvoorbeeld, veroorzaakt door het sluiten van bedrijfsrestaurants, is fors. We hebben hier een samenwerkingsverband met Albron. Voor de IFM- en PPS-organisaties gaat het om een groot risico. Het is nu nog onduidelijk hoe we met de kosten van Albron moeten omgaan.

Er zijn ook kansen!

Op langere termijn is de impact op de facilitaire dienstverlening niet helder. Positief is dat er nieuwe kansen ontstaan: meer schoonmaak, extra ruimtebehoeften, meer vraag naar consultancydiensten. Daar staan weer risico’s tegenover: minder gebruik van ruimten, een lagere cateringomzet.

Remote doorwerken

In veel situaties hebben we ‘remote’ door kunnen werken. Bijvoorbeeld met audits, die ook in deze tijd doorgang moesten vinden. Controles uitoefenen en toch voldoende afstand houden: het klinkt tegenstrijdig, maar de IT maakte het mogelijk om veel controles vanuit huis te kunnen uitvoeren. Ook het Fino-traject is dankzij de digitale technologie niet blijven stilstaan. Medewerkers hebben online seminars en trainingen gevolgd om te leren werken met de systemen. Zo kunnen we in de tweede helft van dit jaar de laatste BCO-onderdelen en TBBT implementeren. Verplichte opleidingen zoals NEN3140 en de BHV-trainingen kwamen wel tijdelijk stil te liggen. Met de versoepeling kunnen die weer van start, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Persoonlijk ongemak

Het zijn allemaal zakelijke beslommeringen. Dat mag niet afleiden van het persoonlijke ongemak (of zelfs verdriet) dat velen van ons hebben ervaren. Bijvoorbeeld omdat je zomaar moet thuisblijven omdat je milde klachten of een ziek gezinslid hebt, maar eigenlijk gewoon aan de slag wilt. Pijnlijk voor ons als bedrijf, maar vooral voor jou als medewerker. Iedereen heeft tijd nodig gehad om te schakelen, de één wat meer dan de ander. Ook onze klanten hebben die problemen ervaren. In gesprekken met klanten hebben we meer grip gekregen op wat hen écht bezighoudt. En hoe wij daar op kunnen anticiperen, zoals het naar voren halen van onderhoud in schoolvakanties.

Niet-productieve uren

De cijfers van ziekteverzuim en leegloop bewijzen dat we er met z’n allen de schouders onder zetten. Eerst een (logische) stijgende lijn na de uitbraak, inmiddels heeft iedereen zijn draai weer gevonden en gaan die cijfers hard omlaag. We zijn blij dat de niet-productieve uren inmiddels nagenoeg nihil zijn, dankzij jullie creativiteit. Geweldig om te zien. Misschien moeten we onszelf voortaan maar Facilicom Creative Solutions noemen!

Videoboodschap Marco Feijen