UK

Het blijven onwerkelijke tijden. In Groot-Brittannië zijn alle kantoren gesloten. Zo ook het Facilicom-kantoor. Het kantoor in Londen is nu al meer dan drie maanden leeg.

Waardering en trots Graag spreken we de waardering en trots uit voor onze collega’s die gedurende deze crisis onverstoord zijn blijven werken – jullie zijn de helden. De importantie van het werk wat we doen wordt nu meer onderkend dan ooit te voren.

Ons management en de service support afdelingen zijn essentieel in het ondersteunen van onze mensen op de werkvloer. Het was en is indrukwekkend om te zien hoe naadloos de overgang van kantoor naar thuiswerken is geweest onder deze groep.

"Wij verwachten dit jaar een licht negatieve impact, maar zien mogelijkheden voor de toekomst. In het bijzonder voor de schoonmaakdivisie."

Financieel

Het geformuleerde uitgangspunt gedurende de coronacrisis was tweeledig: 1. Bescherming van het inkomen (voor het bedrijf en onze medewerkers) 2. Bescherming van de liquiditeit Coronavirus Job Retention Scheme De Britse overheid heeft een Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS) in het leven geroepen. Alle medewerkers waar geen werk voor is door de coronacrisis, kunnen worden vrijgesteld van werk. De salariskosten van deze mensen werden overgenomen door de overheid die 80% van het salaris betaald aan de werkgever. De werkgever moet dus het salaris voorschieten. De CJRS is een fantastische ondersteuning, maar vormt een gevaar voor bescherming van het inkomen en de liquiditeit van de organisatie. Wij zijn onmiddellijk proactief in overleg gegaan met onze klanten en zijn in staat geweest om met 95% van onze klanten overeen te komen om onze medewerkers geen 80 maar 100% te betalen. 90% is akkoord gegaan om het bedrag dat wij ontvangen door de overheid voor te schieten. Veel eenmalige opdrachten Het effect van deze maatregelen is dat ons inkomen redelijk stabiel is geweest. Daarnaast zijn er in de aanloop van COVID-19 veel eenmalige opdrachten geweest. Wij verwachten dat bij het heropstarten van de economie er nogmaals veel eenmalige opdrachten worden gegenereerd. De manbeveiliging is nagenoeg onveranderd gebleven en laat geen groot effect zien. Het bedrijfsonderdeel dat het zwaarst is getroffen is elektrotechnische beveiliging. De bedrijfsvoering aldaar bestaat voornamelijk uit eenmalige opdrachten en nu de kantoren zijn gesloten is er een groot verval in omzet. Gezonde liquiditeit Als we het geheel overzien verwachten we net onder budget te eindigen, wat veel beter is dan eerst werd gevreesd. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er nog veel onzekerheden zijn over wanneer de economie wordt opgestart en het gevaar van een tweede infectiegolf. Het andere doel is het bewaken van onze liquiditeit. Onze klanten hebben een goed betalingsgedrag weten vast te houden. Daarnaast heeft het overgrote deel zich bereid verklaart om de salarissen voor te schieten en een credit te accepteren wanneer wij de uitbetaling van de overheid hebben ontvangen. Dit gecombineerd met een sterke kaspositie voor de corona-uitbraak, heeft ertoe geleidt dat de liquiditeit gezond is.

Commercieel

Nu de kantoren van onze klanten zijn gesloten, zijn vele commerciele beslissingen uitgesteld. Wij lopen dan ook achter op onze commerciële budgetten. De verwachting is dat een groot deel van deze achterstand zal worden ingelopen. In vele gevallen, hebben wij deze potentiele klanten weten te ondersteunen waar de huidige leverancier dat niet kon en dat heeft ons een sterke uitgangspositie verschaft. Een positief effect is dat de meeste contractverlengingen zeer snel en positief zijn afgerond. Meer dan 85% van de waarde van alle verlengingen is al zeker gesteld.

Personeel

Meer dan zeshonderd Facilicom UK medewerkers zijn vrijgesteld van werk en vallen onder het CJRS. Dit betreft directe medewerkers, management en ook de ondersteunende diensten. Het wel of niet vallen onder CJRS is geen waardeoordeel over het functioneren van de medewerker, maar puur gebaseerd op de hoeveelheid activiteiten of beter gezegd het gebrek daaraan. Het is gebleken dat vrijgesteld zijn van werk niet als prettig wordt ervaren en veel spanningen met zich meebrengt. Facilicom UK en Ireland biedt gerichte ondersteuning aan de betreffende medewerkers. HR of een leidinggevende belt eens per week elke medewerker op om te vragen hoe het gaat en daarnaast biedt het Employee Assistance Program de mogelijkheid tot gratis councilling sessies.

De toekomst

Facilicom UK & Ireland zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wij verwachten dit jaar een licht negatieve impact, maar zien mogelijkheden voor de toekomst. In het bijzonder voor de schoonmaakdivisie. Alhoewel kantoorbezetting lager zal zijn, verwachten wij een blijvend effect op een verhoogde aandacht voor hygiëne. Verwachting is dan ook dat de hernieuwde waardering voor hygiëne zal leiden tot meer erkenning en meer focus op de schoonmaakactiviteiten. Niet langer een weg voornamelijk gericht op kostenverlaging, maar een focus op kwaliteit en hygiënebewaking. Daarnaast verwachten wij een verandering in de manier van zakendoen. Tijdens deze coronacrisis zien we dat relaties en dus ook klantrelaties sterk zijn geworden. Mede door een vergroot gebruik van moderne communicatiemiddelen is het aantal contactmomenten verhoogd. We voorzien dat deze contactmomenten blijven bestaan. Ook na coronatijd. Verder zien we een sterk toegenomen span of control of management en daarmee een verlaging van de kosten. Iets waar Facilicom UK & Ireland blijvend op in al blijven zetten.


Het is moeilijk om één case study te benoemen aangezien er veel mooie voorbeelden zijn in het Verenigd Koninkrijk. In elk geval blijkt eens te meer dat een crisis, leidt tot een hoge mate van creativiteit en een stuwende kracht is voor innovatie. Groot aantal eenmalige opdrachten We kunnen spreken over het feit dat wij al snel vooruit keken naar de terugkeer van onze klanten naar hun kantoren. Om dat optimaal te faciliteren ontwikkelde Facilicom UK binnen een aantal dagen een volledige brochure met allerlei producten en diensten; van ‘Return to Work Place pakketten’, thermische camera’s tot sanitizers en handgels. Producten die voor onze concurrenten lasterig te verkrijgen waren. Het bracht voor ons een groot aantal eenmalige opdrachten. Een tweede voorbeeld is het opzetten van teams die de omgeving kunnen ontsmetten door de inzet van ‘fogging’. Voor 13 maart kenden we deze teams nog niet en hadden we daarover de kennis ook niet in huis. In minder dan twee weken werden de machines aangeschaft, diverse teams door het gehele land getraind (niet eenvoudig in deze coronatijd) en zijn wij volledig uitgerust om ‘fogging’ aan te bieden aan onze klanten. Hartverwarmend medeleven Tot slot, kunnen we natuurlijk de relatie met onze klanten en medewerkers niet ongenoemd laten. Wij zijn erg ontroerd door de reactie van onze klant Mother Advertising na het overlijden van een van onze medewerkers, Eben Sappor, door COVID-19. Eben werkte- meer dan 15 jaar - in een team van twee personen aan de receptie voor Mother Advertising in Londen. Hij was zeer populair als collega en als ‘vriend’. Helaas vertoonde Eben op 29 maart de eerste symptomen van COVID-19 en overleed kort daarna op 8 maart eenzaam en alleen in een ziekenhuis in London. Eben laat een vrouw en drie kinderen achter. Het team van Mother Advertising reageerde snel en innemend en vroeg wat wij gezamelijk konden doen om de familie te ondersteunen gedurende deze zware tijd. (Vergeet daarbij niet dat het sociale systeem in het Verenigd Koninkrijk zeer, zeer beperkt is. Zeker vergeleken met die in Nederland.) Een overlijden van de kostwinner leidt meestal tot grote armoedeval en achterstand voor de kinderen. Na een aantal gesprekken zijn Mother Advertising en Facilicom overeengekomen om allebei het salaris voor een tweetal maanden door te betalen om zo het eerste leed voor Eben’s gezin te verzachten. Helen, ons contactpersoon bij Mother, heeft ook een crowd fund-raising gezet. Doel was om £5,000.00 te verzamelen. Op dit moment is er al meer dan £8,500.00 opgehaald. Eben’s grootste wens was om zijn drie kinderen een kans te geven om naar de universiteit te gaan. Opnieuw nam onze klant hierin het initiatief. Zij richtten een studiefonds op voor elk kind van Eben. Daarin is £10,000 per kind beschikbaar gesteld. Ik moet zeggen dat ik gedurende mijn gehele carrière, nog nooit zo’n snel en veelomvattend gebaar heb gezien van een klant. Ik vind dat hartverwarmend. Wat een fantastisch compliment voor Eben en zijn nalatenschap.

Videoboodschap Jan Hein Hemke