In de afgelopen 3 maanden is voor heel Nederland duidelijk geworden dat schoonmaak een cruciale factor is in de strijd tegen het coronavirus. Onder andere Koning Willem-Alexander en minister-president Mark Rutte hebben hun waardering voor en het belang van het schoonmaakvak breed in de media duidelijk gemaakt.

De impact voor onze medewerkers en voor onze dienstverlening is groot, maar verschilt per business unit. Een korte schets van de situatie per business unit:

  • Gom Offices: op veel locaties kon de dagelijkse schoonmaakdienstverlening de afgelopen maanden niet doorgaan. De afgelopen 3-4 weken zien we weer een voorzichtige opstart van bedrijvigheid. Het effect van deze crisis op de toekomstige bezetting van kantoren is nog onduidelijk, maar we houden er rekening mee dat dit blijvend zal verminderen.
  • Gom Onderwijs: sinds 11 mei zijn de basisscholen weer opgestart en sinds 2 juni de middelbare scholen. HBO’s en universiteiten zijn nog altijd grotendeels gesloten. Om medewerkers in de sluitingsperiode aan het werk te houden is in overleg met opdrachtgevers gekeken om zoveel mogelijk periodiek werk naar voren te halen.
  • Gom Zorg: de behoefte aan schoonmaak is in deze sector enorm gestegen. Dit heeft geleid tot extra inzet, maar ook een stijgende vraag naar beschermingsmiddelen en desinfectie met extra omzetmogelijkheden.
  • Gom Hospitality: deze sector is zwaar getroffen. De hotelsector ligt nog altijd grotendeels stil evenals het Circus- en Beatrixtheater. Sinds 1 juni is opdrachtgever Pathé beperkt opgestart en ook Diergaarde Blijdorp is weer open. De toekomstverwachtingen voor deze business unit zijn nog zeer onzeker.
  • Gom Specialistische Reiniging: zowel bij GSR als bij Degenaar loopt de dienstverlening relatief goed door. Wel zien we dat glasbeurten op afroep worden ingetrokken wat geen gunstige ontwikkeling is. Positief is de stijgende vraag naar complete desinfectie van ruimtes, desinfectiemiddelen en beschermingsmaterialen. Dit zorgt voor extra omzet, zeker bij het onderdeel Gom Openbare Ruimten.
  • Kleentec: schoonmaakdienstverlening loopt zoveel als mogelijk door. Bij twee opdrachtgevers gerelateerd aan Schiphol ligt de dienstverlening grotendeels stil. Ander punt van zorg was de uitbraak van coronabesmettingen bij een opdrachtgever in de vleesverwerkende industrie. Gelukkig bleken onze collega’s niet besmet en hanteren wij correcte vervoersprotocollen voor onze medewerkers.

"Met onze sectorgerichte aanpak snappen wij het belang van schoon voor onze opdrachtgevers."

Klanten

Na een periode van sluitingen en beperkte bezetting zijn er klantgesprekken gevoerd over de afschaling van werk en de financiële gevolgen daarvan. Nu zien we dat opdrachtgevers bezig zijn om hun medewerkers een veilige en hygiënische werkomgeving te bieden met inachtneming van 1,5 meter. Daarom voeren we juist nu de klantgesprekken om samen te kijken hoe hier invulling aan te geven. Ter ondersteuning bij dit gesprek is per business unit een klantkaart ontwikkeld. Een ander klantinitiatief is de stoelhanger waarmee duidelijk wordt gemaakt dat de (flex)werkplek gebruikt is en gereinigd moet worden.

Medewerkers

Groot compliment voor alle Gom-medewerkers! De afgelopen periode is niet makkelijk geweest en heeft veel flexibiliteit gevraagd. Om alles te stroomlijnen is binnen een korte tijd een succesvol flexbureau opgericht waar collega’s die noodgedwongen thuis kwamen te zitten gematcht werden met extra vraag, plekken van uitzendkrachten of afbouwplekken van bepaalde tijd contracten. Om zo veilig mogelijk te werken is een speciale medewerkerskaart ontwikkeld. Voor alle leidinggevenden zijn processchema’s ontwikkeld en is een speciale toolbox beschikbaar. Om met elkaar in contact te blijven zijn centrale nieuwsbrieven verstuurd, video’s opgenomen en videocalls georganiseerd.

Financieel

Het 1ste kwartaal van 2020 - met nog een beperkt effect van corona - is positief afgesloten met cijfers boven budget en vorig jaar. Echter, in de forecast die na P3 is afgegeven hebben we een forse afslag gemaakt op onze winstverwachting. In de resultaten over P4 en P5 nemen we veel reserveringen op, maar doen we het wel beter dan deze forecast. Punt van zorg is en blijft het stijgende ziekteverzuim. Tijdens de coronaperiode steeg het verzuim naar ruim boven de 10%. Het verzuim neemt nu af, maar is altijd hoger is dan in 2019. Met name het lang verzuim stijgt. Het verzuim drukt zwaar op het rendement waardoor dit topprioriteit houdt.

Toekomst

De toekomst blijft onzeker. Op commercieel gebied lopen aanbestedingen vertraging op tot ongeveer 6 maanden. Alle zeilen worden bijgezet om in de richting van de salesdoelstelling te komen, zodat we kunnen blijven groeien. Omzet is gewoon nodig om alle kosten te kunnen blijven dekken. Het langdurige thuiswerken heeft zoals gezegd invloed op het aantal m2 dat nodig is in de kantoorsector. Dit kan tot vermindering van schoonmaakprogramma’s leiden en is iets waar een antwoord op moet komen. De aanhoudende behoefte aan zorg blijft voorlopig aanwezig en biedt kansen. Dit geldt ook voor de toenemende vraag vanuit de markt naar sectorspecialisme. Juist op deze behoefte maken wij als Gom het verschil. Met onze sectorgerichte aanpak snappen wij het belang van schoon voor onze opdrachtgevers. Zeker in deze ongewone coronatijd.


Gom in het nieuws

In de afgelopen 3 maanden is voor heel Nederland duidelijk geworden dat schoonmaak een cruciale rol speelt in de strijd tegen het coronavirus. De aandacht voor het schoonmaakvak, de positieve berichtgeving en bovenal de waardering voor onze collega’s is hartverwarmend. En terecht. Een aantal van onze collega’s is zelfs op landelijke televisie en radio geweest. Ook zijn er collega’s geïnterviewd voor artikelen in kranten en vaktijdschriften. Spannend en onwennig, want we zijn niet gewend om zo in the picture te staan. Maar wat hebben ze het stuk voor stuk goed gedaan. Echte ambassadeurs voor Gom en voor de schoonmaakbranche! Ook achter de schermen is er veel werk verzet. Nieuwe initiatieven, creatieve oplossingen en vooral samenwerking in de gehele organisatie is kenmerkend voor deze lastige periode. Het is goed om te zien dat we het samen ‘gewoon maar even’ doen. En dat het dus ook positieve dingen brengt. De afgelopen periode is niet makkelijk geweest en heeft veel flexibiliteit gevraagd. Nogmaals, veel dank voor jullie inzet en positieve energie.

Klik op de foto’s hieronder om de publicaties te bekijken.

image
image
image
image
image
image
image

Op 15 juni 2020 was het de Dag van de Schoonmaker. Op deze dag staan we stil bij alle duizenden mensen die zorgen voor een schoon en hygiënisch Nederland. Zelfs premier Rutte bedankte de schoonmakers van Nederland. De Minister-President spreekt in een video op Twitter zijn waardering uit voor ‘onze’ schoonmakers.

Videoboodschap Olivier Laméris