Ook tijdens de crisis gaat de dienstverlening door

Als half maart de stekker uit veel activiteiten gaat, is het ook bij Incluzio heel even code rood. Buurthuizen en andere fysieke locaties gaan dicht, de dienstverlening bij mensen thuis staat on hold, we moeten oplossingen vinden voor iedereen die van kantoor naar een thuiswerkplek gaat. Drie maanden later is de coronastorm een beetje geluwd. Als we terugkijken, heeft corona impact gehad, voor klanten en voor medewerkers. Het heeft daarnaast vooral ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk het werk is dat we elke dag doen!

De twee woorden die het meest zijn blijven hangen in de coronacrisis, zijn voor ons ‘creativiteit’ en ‘flexibiliteit’. We zijn creatief geweest in het vinden van oplossingen om onze dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan, we hebben aan alle kanten

medewerking gekregen óm ons werk voort te zetten. Om te beginnen van de overheid, die een groot deel van onze medewerkers bij de vitale beroepen heeft ingeschaald. Daardoor konden we de ondersteuning van veel van onze klanten, in aangepaste vorm, voortzetten.

"Dat we juist nu met veel creativiteit en flexibiliteit door zijn blijven gaan, heeft impact gemaakt in deze moeilijke tijd."

Thuiswerken

Voor kantoormedewerkers was dat niet de grootste drempel: een thuiswerkplek faciliteren is vooral een technische kwestie. Voor de zorgcentralisten was dat complexer. Gelukkig hadden we daar al in een eerder stadium op voorgesorteerd met specifieke faciliteiten voor thuiswerken. In combinatie met het werken in compartimenten en het anders roosteren is ook daar de dienstverlening aan klanten doorgegaan.

Medewerkers blijven in contact

Dat gold ook voor medewerkers buiten. In de media was er veel aandacht voor de situatie van thuishulpen. Die aandacht was begrijpelijk, maar ook hier maakten creativiteit en flexibiliteit het mogelijk het werk op een veilige manier door te laten gaan, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. En wilde een klant geen thuishulp, dan was daar begrip voor maar bleven we toch in contact. Voor onze welzijnswerkers en buurt- en wijkteammedewerkers was beeldcontact vaak een alternatief, jongerenwerkers konden - met aanpassingen - de straat nog op.

Gemeenten bieden zekerheid

De financiële gevolgen vallen per saldo mee. Gemeenten betalen ons door op basis van de omzet van vorig jaar. Ook als we op een alternatieve manier onze diensten leveren, zoals via beeldcontact of als een thuishulp boodschappen doet in plaats van de reguliere dienstverlening. De groeiambities die Incluzio had en nog altijd heeft, lopen wat vertraging op nu een aantal aanbestedingen zijn uitgesteld. En dan is er nog de voorspelde economische crisis. Dat leidt mogelijk tot veel banenverlies en toename van mensen die kampen met schulden. Daarbij wordt de druk op de overheidsfinanciën ook steeds groter met mogelijk bezuinigingen als gevolg. Aan ons de taak om juist in die lastige situatie onze meerwaarde te bewijzen en aan te tonen dat juist nu extra investeringen in het sociaal domein lonen!

De kracht van Incluzio

Als er iets is wat deze coronacrisis heeft bewezen, is het de kracht van het Incluzio-model. Doordat we werken vanuit vertrouwen en onze medewerkers gewend zijn lokaal te doen wat nodig is konden we adequaat reageren. Daar hebben we van veel kanten lof voor toegezwaaid gekregen. Dat we juist nu met veel creativiteit en flexibiliteit door zijn blijven gaan, heeft impact gemaakt in deze moeilijke tijd. In de slipstream daarvan zien we ook dat onze mensen terecht waardering krijgen voor hun werk. Het belang van thuishulpen, jongerenwerk, buurt- en wijkteams en het welzijnswerk juist in tijden van crisis is duidelijk aan het licht gekomen. Iets waar we ondanks alle negatieve effecten van corona toch ook trots op zijn!


Trots op

Een voorbeeld van iets waar we bij Incluzio trots op zijn: zelfs op het dieptepunt van de coronacrisis ging 90% van de huishoudelijke hulp op de normale manier door. Vooral dankzij de professionele manier waarop onze huishoudelijk medewerkers hun klanten gerust stelden en met klanten afspraken maakten over hoe ze toch op een veilige manier samen in 1 huis konden zijn en hun werk konden doen, maakte dat veel klanten hulp konden blijven ontvangen. Klanten die er toch voor kozen om tijdelijk geen hulp te krijgen hebben we zo veel mogelijk op andere manieren ondersteund, bijvoorbeeld door telefonisch contact te onderhouden of door boodschappen voor hen te doen. Juist in deze tijden van sociaal isolement maakten onze medewerkers voor veel ouderen op deze manier het leven iets dragelijker.

Videoboodschap Peter de Visser