Mens & organisatie

Wij zijn trots om te zien hoe iedereen binnen Trigion zijn steentje bijdraagt in deze lastige tijd. We zien een enorme veerkracht en focus.

Binnen het beveiligingsbedrijf zetten onze beveiligingsmedewerkers zich dagelijks vol overgave in om ervoor te zorgen dat klanten en gasten veilig en volgens RIVM-richtlijnen verwelkomd en begeleid worden op locatie of in de openbare ruimte. Ook bij de AlarmServiceCentrale is het ‘business as unusual’ en zetten medewerkers zich bovenmatig in om mutaties - naar aanleiding van de nieuwe omstandigheden bij klanten - door te voeren. Normaliter zijn er 18.000 mutaties per maand, nu in coronatijd zijn dat meer dan 300.000 mutaties per maand. Trigion Beveiliging en Services hebben nauwelijks verval in omzet, behalve op Rotterdam The Hague Airport. Deze medewerkers konden gelukkig wel aan het werk blijven bij andere klanten van Trigion Beveiliging.

Tegelijkertijd zien we wel een terugval in de vraag naar personele inzet bij Embrace. De lagere bezettingsgraad van gebouwen of zelfs sluiting veroorzaakt een lagere of zelfs geen inzet van gastvrouwen en receptionistes. Deze omzetdaling zien we ook bij Hoffmann. En met het terugvallen het grootste deel van de commerciële luchtvaart missen we 90% van onze passagiers bij Airport Caddy.

Ook het verbod op festivals en evenementen betekent een terugval bij de Safety Group op het onderdeel evenementen. Embrace, Hoffmann, de Safety Group en Airport Caddy zijn de bedrijven waarvoor de NOW-regeling is aangevraagd. Wij verwachten dat de omzet bij Hoffmann en Embrace zich weer snel zal herstellen wanneer de regel ‘thuiswerken waar het kan’ komt te vervallen. De verwachting is dat het herstel in de evenementenbranche, waarvan de geluiden zijn dat men dit wil koppelen aan een vaccin, en het herstel op de luchthaven langer zal gaan duren. De deskundigen zeggen hierover dat pas in 2023 Schiphol weer op het niveau zal zijn van 2019.

Vanzelfsprekend houden we met alle medewerkers goed contact. En gelukkig kan dat inmiddels ook weer face-to-face, rekening houdend met de richtlijnen RIVM.

Ook zijn we blij te kunnen zeggen dat 5 medewerkers, die zodanig ernstig besmet waren met het coronavirus en op de ic belandden, gelukkig weer thuis zijn. Wij wensen hun een goed herstel toe.

"Het is mooi om te zien dat juist in deze tijd ook creatieve en vernieuwende oplossingen ontstaan."

Klant & Markt

We hebben geprobeerd om ook in de coronatijd een goede verbinding te houden met de klant. We zijn er trots op dat het indexatieproces boven verwachting is afgerond. Daarnaast hebben we een hoge retentie van 95%. Mooie voorbeelden zijn: TenneT, Philip Morris, EPO, ABN AMRO, Drechtsteden, AS Watson, Mediahuis, Medtronic en Urenco. De voorlopige gunning van Schiphol is natuurlijk ook een enorme beloning voor al het harde werken.

Ook is het mooi om te zien dat juist in deze tijd ook creatieve en vernieuwende oplossingen ontstaan. Denk hierbij aan het maken van afspraken over ‘visiteren op afstand’, koortsscreening of het inzetten van een MyAmigo bezettingsbarometer. Deze toepassing geeft realtime inzicht in de bezettingsgraad binnen organisaties. Op sommige locaties is het rustiger qua traffic en andere beveiligingstaken, en kiezen we voor slimme camera’s gemonitord vanuit de AlarmServiceCentrale. Zo zetten we in deze periode onze werkzaamheden op een veilige en effectieve manier voort. We monitoren de nieuwe oplossingen scherp en onderzoeken of deze ook na de coronacrisis ‘de nieuwe standaard’ kunnen worden.


Trots op

Bij Facilicom UK waren er zorgen over de continuïteit van het Security Operating Centre (meldkamer in de UK). Het team van de AlarmServiceCentrale heeft vervolgens de hele operatie vanuit de UK binnen 48 uur verhuist naar Schiedam. Mooi voor nu, maar de spin-off is dat na normalisatie van COVID-19, Facilicom UK direct de beschikking heeft over de volledige producten- en dienstencombinaties van de AlarmServiceCentrale.

En binnen de Safety Group zien we een sterk aanpassingsvermogen, snelheid en energie waarmee de dienstverlening is aangepast aan de nieuwe situatie. Concrete voorbeelden zijn hierin OnlineTicket.nl, die haar diensten op het gebied van ticketing omzet naar een reserveringssysteem waarmee restaurant, musea, theaters en kantoren de maximale bezetting per tijdvak kunnen reguleren. Of het bedrijfsonderdeel Crowd Support dat haar kennis en expertise op het gebied van crowdmanagement in plaats van bij evenementen nu inzet bij klanten waar grote mensenstromen zijn, zoals in de retail.

Johan Klokman, consultant fraude & integriteit bij Hoffmann heeft het product Integriteit Red Teaming ontwikkeld. Doel van dit product is het meten van de actuele status van de integriteit binnen de cultuur van de betreffende organisatie. De test wordt in nauwe samenwerking met opdrachtgevers toegesneden op het voor die organisatie gewenste gedrag. Het is een middel om de organisatie meer integer en dus veiliger te maken. Een mooi voorbeeld om de beschikbaar gekomen tijd te gebruiken om nieuwe diensten te ontwikkelen, zodat we bij een herstart een nog beter portfolio hebben, dat aansluit bij de veranderende behoefte bij onze klanten.

Met de inzet van onze mensen, de goede relaties met onze klanten en alle innovatieve en strategische ontwikkelingen blijven we de toekomst vol vertrouwen tegemoetzien.

Videoboodschap Ellen Groenewoudt