Sales & Tenders

“Buitengewoon is niet alleen expert op het gebied van inclusie, social return en sociaal ondernemerschap. Ook versterkt Buitengewoon de maatschappelijke relevantie van Facilicom Group voor opdrachtgevers en binnen opdrachten. Op de volgende pagina’s vind je hier meer informatie over.”