De Mantelfoon

De Mantelfoon is een telefonische dienst die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar is voor mantelzorgers in de gemeente Rotterdam. De zorgcentralisten van de Mantelfoon bieden een luisterend oor en geven advies en ondersteuning. Heeft een mantelzorger meer ondersteuning nodig, dan koppelt de zorgcentralist hem/haar aan een mantelzorgcoach van WMO Radar. Het concept van De Mantelfoon is ook geschikt om uit te rollen in andere gemeenten.

DOELGROEP

  • Mantelzorgers

TOEGEVOEGDE WAARDE MANTELZORGERS

  • Een centraal punt voor alle vragen van mantelzorgers
  • Voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken

FINANCIERING EN IMPLEMENTATIE

  • Sommige gemeentes (Rotterdam) vergoeden deze dienstverlening op basis van de WMO
  • De implementatie van een dienstverlening als Mantelfoon moet op gemeentelijke niveau worden ingevoerd. Implementatie binnen zes weken. Implementatie geschiedt onder begeleiding van het eHealth projectenbureau van Incluzio.

PODCAST MANTELFOON

image

FOLDER

REFERENTIES INCLUZIO

De Mantelfoon is een dienstverlening die mede is ontwikkeld door WMO Radar en wordt uitgevoerd door De Zorgcentrale.

eHealth bibliotheek

voor medewerkers