Veilig toegang tot de woning

Het kan zijn de uw cliënt niet of moeilijk zelf de deur open kan doen? Met een sleuteloplossing geeft uw cliënt andere mensen, bijvoorbeeld medewerkers van thuiszorg, welzijnswerk of mantelzorgers, toegang tot zijn/haar woning. Thuiszorgorganisaties gebruiken vaak slimme sleuteloplossingen om bij cliënten binnen te komen, die dagelijkse zorg ontvangen. Slimme sleuteloplossingen zijn bijvoorbeeld een sleutelkluis of een elektromechanische motorcilinder, die met een app te bedienen zijn.


Oplossingen voor Veilig Toegang tot de Woning

image
image
image
image

DOELGROEP

  • Cliënten die dagelijks of vaak hulp, ondersteuning en zorg ontvangen in hun woning en zelf niet of moeilijk de deur open kunnen doen
  • Cliënten die personenalarmering hebben en daardoor een oplossing nodig hebben om bij acute situaties hulpdiensten toegang te verlenen tot hun woning

TOEGEVOEGDE WAARDE CLIËNT

  • Een electronics slot is minder stigmatiserend en geeft de cliënt een veiliger gevoel
  • In noodsituaties kan er altijd toegang tot de woning worden verleend en hoeft de deur niet te worden geforceerd door de politie
  • Client hoeft niet sleutels bij te laten maken en deze uit te geven aan die personen die de woning mogen betreden

TOEGEVOEGDE WAARDE ORGANISATIE

  • Sleutelkluis en elektronische toegangsmiddelen zijn efficiënter voor de medewerkers: ze hoeven niet meer centraal een sleutel op te halen en weer terug te brengen.
  • De veiligheid van de medewerkers is er mee gediend. Met een app is het voor het derden minder makkelijk te interveniëren dan wanneer een pincode wordt gebruikt.
  • Men kan het werk beter uitvoeren. Een kluisje met pincode is in het donker lastig te openen. Je moet bijvoorbeeld bijschijnen met je smartphone. Ook het opzoeken van de juiste pincode kost tijd. Tot slot kan een sleutelkluisje aan de buitenzijde van de woning vastvriezen.
  • Een pincode heeft ook aspecten die onveiligheid met zich meebrengt. Bij een groot verloop kan het zijn dat pincodes, welke nog in gebruik zijn, in handen komen van onbevoegden. Daarnaast worden pincodes vaak bewaard op een briefje of er zit een systematiek in de pincodes.

KLANTVERHAAL

image

VIDEO

REFERENTIES INCLUZIO

Elektronische sloten en sleutelkluisjes worden ingezet bij klanten van De Zorgcentrale en Stichting ATA. In de Comfortwoning van WMO Radar is deze toepassing ook te vinden.

eHealth bibliotheek

voor medewerkers