Update


Vier trainees met focus op werkgeluk

Leeft het al een beetje, dat werkgeluk? Vraag het Liselotte, Martijn, Tanneke en Jessica en je krijgt en volmondig ‘ja’. Zij zetten komende periode hun tanden in de opdracht om werkgeluk-ideeën te verzamelen en de organisatie van advies te voorzien.

“Het gaat erom aansluiting te vinden bij de operatie, daar zijn binnen Facilicom Group de meeste medewerkers werkzaam, daar wordt het geld verdiend. Als je thought leader wilt zijn op dit thema, dan moet je zeker die groep collega’s hier ook in meenemen.”

“Daarbij hanteren we als uitgangspunt dat werkgeluk een aantal pijlers heeft: betekenisgeving, resultaat behalen, plezier en verbinding. Niet elke pijler is voor iedereen even belangrijk”,

“Binnen het traineeprogramma hebben we de afspraak om energie te stoppen in wat impact heeft en wat verbindend werkt voor de divisies”, vertelt trainee Jessica Sijstermans. “Thought leadership past daar geweldig goed bij, als een groot, impactvol traject dat de hele organisatie raakt.” Vandaar dat ze als viertal bij de stuurgroep van het programma aanklopten met de vraag; wat kunnen wij doen? Nou, pak het onderwerp werkgeluk maar eens stevig vast met het projectteam, en ontdek met elkaar waar de kansen en prioriteiten liggen.

Pijlers voor werkgeluk

Het projectteam Interne focus op werkgeluk is sinds de start van dit jaar actief. Belangrijk in deze fase is om goed met elkaar te bepalen wat werkgeluk is. Tanneke Vlieger: “Daarbij hanteren we als uitgangspunt dat werkgeluk een aantal pijlers heeft: betekenisgeving, resultaat behalen, plezier en verbinding. Niet elke pijler is voor iedereen even belangrijk”, benadrukt ze. “Dat maakt het ook zo interessant.” Aan de trainees de opdracht voor elk van de pijlers boven tafel te krijgen hoe medewerker en leidinggevende er gericht invloed op kunnen uitoefenen.

Kom maar op dan!

Wie denkt dat er al een lijst met kant-en-klare plannen klaarligt, die heeft het mis. “Nee”, zegt Liselotte Tinga, “dat zou niet goed zijn. De vraag wat mensen in hun functie en op hun plek nodig hebben, die leggen we in de organisatie neer. Het is niet aan ons om te zeggen; dit moeten jullie gaan doen.” Speciaal de uitvoering moet daarbij onze aandacht hebben, vult mede-trainee Martijn Haers aan. “Het gaat erom aansluiting te vinden bij de operatie, daar zijn binnen Facilicom Group de meeste medewerkers werkzaam, daar wordt het geld verdiend. Als je thought leader wilt zijn op dit thema, dan moet je zeker die groep collega’s hier ook in meenemen.”

Bewustzijn en gesprek voeden

Over waarom werkgeluk zo’n krachtige benadering kan zijn, zegt Tanneke: “Het draagt eraan bij jezelf beter te begrijpen, zowel in waar je blij van wordt als waar je op leegloopt. Samen met het projectteam willen we daarom het bewustzijn en het gesprek erover voeden.” Maar, eerst eens die goede ideeën in kaart brengen. De eerste activiteiten zijn opgestart, zoals een brainstorm waar een diverse groep collega’s voor is uitgenodigd. Ook tijdens de Hackathon die deze maand wordt georganiseerd zal werkgeluk een van de thema’s zijn.

“De input halen we op en zullen we steeds toetsen aan de vraag of het aan een of meer van de pijlers van werkgeluk bijdraagt”, vertelt Jessica over de aanpak. En de volgende stap? De resultaten met een advies presenteren de trainees aan de stuurgroep. “Zodat we met elkaar een concreet plan hebben met acties waar we ook effect van mogen verwachten”, blikt Liselotte vooruit.

“Binnen het traineeprogramma hebben we de afspraak om energie te stoppen in wat impact heeft en wat verbindend werkt voor de divisies”,

"De vraag wat mensen in hun functie en op hun plek nodig hebben, die leggen we in de organisatie neer. Het is niet aan ons om te zeggen; dit moeten jullie gaan doen."