VEILIG

GEAUTOMATISEERD DEURBELEID

Safety Group kan het deurbeleid bij winkels en winkelgebieden automatiseren. Zo kunt u een maximum stellen aan het aantal bezoekers in relatie tot de beschikbare oppervlakte. De oplossing die Safety Group biedt bestaat uit sensoren, schermen en software. Sensoren tellen in- en uitgaande bezoekers. Software geeft u realtime bezoekersaantallen, waarschuwt bij (dreigende) overschrijding van het maximumaantal en laat dagtotalen en drukke momenten zien. Schermen tonen het aantal bezoekers dat u nog kunt toelaten, wachttijden en instructies.

Automatiseren van het deurbeleid is interessant voor winkels en winkelgebieden met meerdere ingangen, waar handhaving essentieel is. Door automatisering kunnen meerdere tellingen onderling worden uitgewisseld.


Contactpersoon

Robert-Jan van Dijk adviseur T 06 50 93 90 09 E rj.vandijk@safetygroup.nl