INTERVIEW MET RON ALBERS

MET BUITENGEWOON: 'VAN MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK NAAR RESULTAAT'

DE SOCIAL RETURN-AFSPRAAK DIE BEVEILIGINGSBEDRIJF TRIGION MET HET COA MAAKTE, VORMDE DE DIRECTE AANLEIDING VOOR DE ROTTERDAMSE PILOT. RON ALBERS, REGIODIRECTEUR VOOR ZUID-NEDERLAND BIJ TRIGION, VERTELT ER GRAAG OVER. “BUITENGEWOON HELPT KANSEN TE PAKKEN OP HET VLAK VAN SROI. DAT LEVERT MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT OP EN VERDIEPT DE KLANTRELATIE.”

Op azc’s overal in Nederland zijn het medewerkers van Trigion die dagelijks de beveiliging op zich nemen. Het is een samenwerking die al jarenlang bestaat. “Dat onze partnership zo goed werkt heeft onder meer met flexibiliteit te maken”, schetst Albers. “We bewegen mee als nieuwe locaties voor asielzoekers opengaan, en ook als die na verloop van tijd weer sluiten.”

VOOR HET EERST SROI

En toen werd het 2018. In de gunningscriteria die het COA voor de nieuwe aanbesteding had opgesteld is een sroi-verplichting opgenomen. “De vraag die op tafel lag: kunnen wij iets betekenen voor de toekomst van mensen die in Nederland een bestaan gaan opbouwen?”, formuleert Albers. Vanuit de tenderdesk kwam een collega met de suggestie om Buitengewoon te benaderen. “Zij hebben een verhaal neergezet dat we vrijwel een-op-een in onze inschrijving hebben overgenomen.” Ook in de uitwerking is Albers blij met de rol die Buitengewoon neemt. “Wat ik sterk vind is dat ze vanuit de samenwerking resultaat boeken. Ze hebben het goed georganiseerd. Eerst bouwen ze het netwerk op wat ze nodig hebben binnen de gemeente. Tegelijkertijd halen ze binnen Facilicom het commitment op om statushouders echt die baan te geven. Ook het COA is enthousiast en ziet een beweging ontstaan die meer potentie heeft.”

BIJ TEGENWIND DOORGAAN

“Het mooie is dat social return een veel bredere invulling kan krijgen, breder dan ik zelf eerst wist.” Dat maakt het wat hem betreft interessant om sroi vaker aan te snijden. “Bij Buitengewoon adviseren ze over hoe je dit met een opdrachtgever kan uitwerken. Daar liggen kansen.” Dat Trigion de sroi-verplichting via Buitengewoon invult, heeft ook een ander voordeel. Albers: “Als de wind even tegenzit kan je door de economische realiteit je goede bedoelingen snel kwijtraken. Buitengewoon houdt ons en de andere bedrijven binnen Facilicom bij de les. Zij blijven doorduwen: we zijn hieraan begonnen, dus nu gaan we het doen ook!”

ZELF OOK VERANDERD

Dat Albers sinds een aantal jaar veel in aanraking komt met de wereld van azc’s heeft voor hem ook persoonlijk betekenis. “Toen er in 2016 in Heumensoord een tentenkamp werd opgezet ben ik vaak op het terrein geweest om ons team daar te bezoeken. Je ontmoet dan mensen, hoort hun levensverhalen en krijgt mee waar het in de regelgeving soms vreselijk misgaat. Daar ben ik door veranderd”, vertelt de regiodirecteur. “Met asielzoekers had ik eerder nog weinig te maken. Dat moest de overheid maar netjes uitzoeken. Nu weet ik: we moeten er als samenleving zijn voor deze mensen. En waarom zou je van bedrijven ook niet vragen daarin verantwoordelijkheid te nemen?”